Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

675 resultaten gevonden

| Op de Hòògte | pagina 36

Vertrek naar Zaandam in 1917 ... In Zaandam was een vacature voor een huisarts. De andere art sen moest bij toerbeurt waarne men. Zij hebben toen, heel bijzon der, Jan Willem de Goeje gevraagd of hij naar Zaandam wilde komen

| Op de Hòògte | pagina 33

Hij is voor de tweede keer getrouwd, ook in Zaandam, op 17 november 1822 met de moe der van Gerrit Mante, Aaltje Fris. Klaas Mante en Aaltje Fris waren broodbakkers in Zaandam. (Bij moeder staat in ... Zaandam

| Geestgronden | pagina 58

meerdere rivieren verkrijgt. Dit waren onder andere de IJssel, de Oude Rijn en de Vecht. De Flevo had slechts één (1) open verbinding met de zee, het Oer-IJ genaamd. Deze liep van Amsterdam, via Zaandam en

| Geestgronden | pagina 16

Anselmus geboren, die later in 1967 bisschop van Haarlem zou worden. In 1923 keerde hij naar Nederland terug en was als pastoor werkzaam te Zaandam 1923-1924), te Amsterdam 1924-1926) en te Egmond aan Zee

| Jaarboek Oud Castricum | pagina 87

en Agnes van der Wiel; tr. (2) Assendelft 6-5- 1888 met Wilhelmina Wildeboer, geb. As sendelft 16-8-1863, overl. Zaandam 20-1- 1940, dr. van Gerrit Wildeboer en Jannetje van Straten. ... geb. 7-3-1889, woonde in Zaandam, al daar overl. 28-9-1955, tr. Wijk aan Zee en Duin 8-7-1908 met Albertus Herbes, geb. Westervoort 1-11-1878, arbeider, los werkman, overl. Zaandam 10-5-1959, zn. van

| Zicht op Haringcarspel | pagina 11

DE HONDSBOSSCHE SLUIS ZAANDAM ... Als er gesproken wordt over de grote Hondsbossche Sluis denk je in eerste instantie aan Petten en de Hondsbosse Zeewering. Voor deze sluis moeten we echter in Zaandam zijn. Hoe dat kan, en wat wij

| Van Otterplaat tot Groenveldsweid | pagina 14

Er was besloten om de terugreis vanaf Zaandam per spoor te maken. De tocht van Amsterdam naar Zaandam zou per boot gaan. Aan de De Ruyterkade lag de stoomboot Czaar Peter, een gloednieuw schip dat ... 1500 passagiers vervoeren. Om vier uur vertrok het schip richting Zaandam. Twintig minuten later pas seerde het de Hembrug en weer tien minuten later legde het aan bij de sluis in Zaandam. De gehele

| Jaarboek Oud Castricum | pagina 103

fruithandelaar, woonde te Koog aan de Zaan, overl. Zaandam 30-5-1942, tr. Westzaan 28-4-1887 met Alida Vree- ker, geb. Westzaan 16-2-1866, overl. Koog aan de Zaan 3-8-1936, dr. van Arie Vreeker en ... 24-10-1902, tr. Zaandam 28-4-1891 met Geertruida Klitsie, geb. Zaandam

| Jaarboek Oud Castricum | pagina 99

geb. 17-10-1940, woont in Zaandam, tr. Castricum 26-11-1964 met Hermanns Jacobus (Herman) Molenkamp, geb. Alkmaar 9-7-1940 magazijnchef bij een autobedrijf, zn. van Johannes Hermanus Molenkamp en ... geb. 28-1-1943, melkbezorgster, woonde in Zaandam, aldaar overl. 4-12-2008, tr. Castricum 7-12-1967 met Nikolaus (Nico) de Wit, geb. Oberhausen (D) 25-3 1944, gasfitter, zn. van Nikolaus de Wit en

| Informatieblad stichting Historisch Niedorp | pagina 19

bericht werd ontvangen vanuit Zaandam of onze fortbezetting naar Zaandam kon komen, want met het oog op heel hoog water (springvloed) kon de aanwezigheid van vele manschappen wel eens nodig zijn. Wij zijn ... toen op bakwagens naar Zaandam gereden. Hoe dat kon? Wel, bij de fortbezetting waren wel 10 a 15 Beemsterboeren, die over paard en wagens beschikten. En deze waren wel geneigd dit te doen want luitenant

| Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | pagina 5

De uaarroutes door Noord-Holland naar de Hondsbossche Zeewering. Voor de opening van de Hondsbossche Sluis te Zaandam moesten de steenschuiten ouer de Zuiderzee naar het zeegat in Edam of de sluis in ... Schagen reisde op 17 juli 1533 met twee commissarissen van het Hof naar Zaandam om "...inspectie oculair te nemen tuaer men aldaer bequaemst soude mogen leggen eengroote sluijse uan omtrent xuiij uoeten [ca

| Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | pagina 28

. Op maandag 21 december 1970 vond de oplevering van de twee huisjes plaats. Alle betrokkenen kwamen bijeen in de raadszaal van de gemeente Zaandam en liepen van daar naar de sluis. De ... sluiswachterswoning werd geopend door burgemeester R. Laan Jr. van Zaandam door met de sleutel de voordeur te openen. Daarna verrichte dijkgraaf J. Posch dezelfde han deling bij het accijnshuisje. De overdracht van de

| Jaarboek Oud Castricum | pagina 105

geb. Heemskerk 25-9-1947, modinette, woonde vanaf 1966 aan de Eerste Groe- nelaan in Castricum, vanaf 1970 in Amsterdam, sinds 1994 in Zaandam, tr. Heemskerk 8-3-1966 met Hendricus Adrianus Arnoldus ... . Kirchdorf (St. Johann te Oostenrijk) 14-6-1973, tr. Zaandam 5-7-1945 met Jan netje (Jannie) Prins, geb. Vlaardingen 17-7-1911, woonde vanaf 1978 in de Offenbachstraat, vanaf 1988 in de Sant mark, overl

| De Klin | pagina 135

boomstammen gingen laden voor Zaandam en Delfzijl. De stammen waren in grote vlotten samengebonden en werden door kleine sleepbootjes langszij gebracht waar ze met het eigen laadgerei aan boord werd gehesen. Op ... was, moesten de stutten aan dek geplaatst worden voor de deklast waar de boomstammen van boord tot boord tegen aan kwamen te liggen. Deze lading, de deklast, ging naar William Pont in Zaandam en de

| Geestgronden | pagina 48

Eindhoven en twee Belgische straaljagers botsten met elkaar boven Sittard en stortten vervolgens neer. De Nederlandse piloot J.D.E.J. Baetens uit Zaandam kwam om het leven terwijl de beide Belgische piloten

| Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | pagina 23

Zaandam om een ophaalbrug had verzocht."5 In 1847 werd de kwestie weer op de agenda geplaatst. Op 27 april verzocht de hoofdingeland van Waterland het bestuur te overwegen de brug over de sluis dat jaar nog ... was van Zaandam en de buurgemeenten en dus hele maal, of voor een deel door hen moest worden betaald. Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk en Wormerveer werden benaderd en op 28 augustus 1847

| Heylooer Cronyck | pagina 35

Haaster, H van 2003. Paleobotanisch onderzoek maar de vegetatieontwikkeling aan de oostrand van de strandwal bij Heiloo tussen 1500-1300 v. Chr. Biaxiaal 171. Zaandam. ... Haaster, H.van 2005. Palynologisch onderzoek naar de vegetatieontwikkeling op de voormalige strandvlakte tussen Heiloo en Akersloot (NH). Biaxiaal 230. Zaandam.

| Jaarboek Oud Castricum | pagina 93

Dirk Steeman, zn. van 11, geb. Heiloo 25-7-1892, vak werkman telefoondienst PTT, woonde achtereenvolgens in Heiloo, vanaf 1923 in Zaandam, vanaf 1925 in Alkmaar, vanaf 1929 in Schagen, vanaf 1934 in ... 2 levenloos geb. en overl. Zaandam 28-8-1923.

| Levend Verleden | pagina 10

Provinciaal Verslag meldt dat "het aantal inklaringen te Amsterdam verminderde als gevolg van de geringere vaart op de Oostzee en zgn. Kleine Oost. Een andere oorzaak is de mededinging van den Helder en Zaandam ... Een aanvraag om een stoombootdienst tussen "Zaandam en het Nieuwediep te mogen begin nen is aangehouden", in afwachting van de uitslag van een onderzoek "omtrent den toestand der kanaalboorden en van

| Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | pagina 26

Twee jaar later, in 1885, werd duidelijk dat Uitwaterende Sluizen de sluis niet aan Zaandam wilde doorverkopen. Het had geen boodschap aan de belangen van handel en nijver heid, maar droeg ... begonnen. Hierbij was overigens ook de inge nieur van Uitwaterende Sluizen, August Rups, nauw betrok ken. Waarnemend burgemeester P. Latenstein van Zaandam legde op 31 juli 1902 de eerste steen. De nieuwe

| De Klin | pagina 90

In 1904 werd de pas 24-jarige oude ''Geestbloem" gesloopt en vervangen door ''De David'', een molen met meer capaciteit die vanuit Zaandam naar Sint Pancras was verplaatst. ... het bedrijf naar een nieuw pand in Alkmaar, aan de Schermerweg en het Jaagpad. ''De David'', in 1742 in Zaandam gebouwd als pelmolen, werd in 1946 gesloopt.

| Heylooer Cronyck | pagina 30

ran AMSTERDAM naar ZAANDAM. ALKMaAB en HELDER, des avonds le 10.50. stoppende ui il'.e tusscfcenaUtion» (behalve HEILO, ZIJ DE«TND en OUUESLUL»). ... AMSTERDAM „„r ZAANDAM, HELDER d„ «o»d, .e «i ■«•PP"-'

| De Klin | pagina 91

Wenst men naar Amsterdam te reizen, dan lukt het niet om er met de trein rechtstreeks te komen. De spoorweg stuit bij Zaandam namelijk op het IJ, dat nog open is. Daar kan men wel gebruik maken van

| Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | pagina 25

Noordhollands Kanaal. Deze in 1824 geopende directe verbinding tussen Amsterdam en Den Helder had ook een negatieve invloed op het aantal passages door de sluis."5 In mei 1867 liet het gemeentebestuur van Zaandam ... De Hondsbossche gaf op zijn beurt geen gehoor aan de ver zoeken van de Kamer van Koophandel uit oktober 1880 en de gemeente Zaandam uit 1883 om de sluis voor niets over te dra gen aan Zaandam, Koog

| Levend Verleden | pagina 18

Zou deze oude ree daarvoor dan toch de echte verklaring geven? Het lossen van hout uit de Oostzee op de Zuid- wal, en het daar bouwen van vlotten, die van daar nog eeuwen lang naar Zaandam toegingen

| Op de Hòògte | pagina 17

Naar Oostzaan ging men onder een spoorbrug door in de lijn Purmerend—ZaandamDan via de Noordervaldeursloot en een klein sluisje kwam men in OostzaanLoste men daar aanvankelijk bij verschillende

| Heylooer Cronyck | pagina 25

Nadat de commissie in alle betreffende gemeenten zitting heeft gehouden (Alkmaar, Heiloo, Limmen, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Assendelft, Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam) wordt