Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

2.075 resultaten gevonden

| Op de Hòògte | pagina 16

Een oude tekst ... keijzer keerde Neeltje met de kinderen terug naar Wierin- gen. Tot haar "koffiegasten" hoorde ook ex-kroonprins Wilhelm. Zij is overleden op 17 maart 1936, 80 jaar oud. Ik heb haar tekst letterlijk

| Geestgronden | pagina 39

uit deze teksten een reconstructie van de werkelijke feiten weer te geven. Vroeger was men eerder geneigd om een tekst als waar aan te nemen, terwijl men tegenwoordig veel meer bronnenonderzoek doet om ... Dit lijkt ook het geval te zijn met de oud-hollandse tekst uit het vorige nummer van Geestgronden. In het artikel Het Slot en de Kapelle te Egmont op den Hoef geeft de schrijver uit de achttiende

| De Klin | pagina 110

Afgaande op de tekst die Klaas op de muur gekalkt heeft Trust in God en keep your ... chin up was Klaas gelovig. Was de tekst werkelijk van Klaas? Hij was in het Engels

| Geestgronden | pagina 32

heeft verweten. In zijn boek EGMONDERS en de visserij in woord en beeld (pagina 30) wijdt auteur Harry Harms ook een stukje tekst aan Willem Zwart. Op 14 mei 1913 kocht de Visscherij Maatschappij

| Geestgronden | pagina 25

. Dit doet vermoeden dat de schrijver Egmond aan Zee nooit heeft bezocht en dat hij de tekst van anderen overgenomen heeft. Leuk is dat de schrijver een aantal straten noemt, zoals de