Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

13 resultaten gevonden

| Kroniek van Oudorp | pagina 36

beleg van Alkmaar in 1572 dat op 8 oktober van dat jaar zo glorieus ein digde met het weg trekken van de Spaanse troe pen betekende dat Alkmaar en de dorpen rond de stad in bezit kwamen van de ... over. In her oorlogsgeweld tijdens het beleg van Alkmaar ging bet gro tendeels verloren. Pas in 1599 kon een nieuw kerkgebouw in gebruik worden genomen.

| Kroniek van Oudorp | pagina 33

Na het midden van de I6e eeuw, tijdens het beleg van Alkmaar, wordt nog wel melding gemaakt van deze zogenaamde "steenplaatsen". Het is echter niet duidelijk of zij in die tijd nog in productie waren

| Kroniek van Oudorp | pagina 14

Bij het beleg van Alkmaar in 1573 zou het herstel van de baljuwfunctie van grote invloed blijken in het proces teneinde twee ambitieuze doelen van prins Willem van Oranje te kunnen realiseren

| Kroniek van Oudorp | pagina 9

van het gebouw. De oorspronkelijke kerk is dus veel groter geweest. In het bijschrift staat vermeld dat de restanten afkomstig zijn van de verwoesting van de (hele) kerk bij het beleg van Alkmaar, in

| Kroniek van Oudorp | pagina 30

Met de opkomst van de Reformatie in 1517 en de daarbij behorende troebelen en de beeldenstorm, ging deze kerk voor de katholieken verloren. Het gebouw werd tijdens het beleg van Alkmaar in 1573

| Kroniek van Oudorp | pagina 10

6. Uit 'Kort verhaal van het beleg van Alkmaar, een ooggetuigenverslag', door Nanning van Foreest. Nanning van Foreest werd geboren in Alkmaar in 1529. Hij was afkomstig uit een oud en vooraanstaand

| Kroniek van Oudorp | pagina 14

uit 1597). Het bestond dus al tijdens het Beleg van Alkmaar in 1573. Op overzichtsafbeeldingen van dat Beleg is vooral actie afgebeeld op de Munnikenweg en de Buerweg (oude landweg die liep van De Terp

| Kroniek van Oudorp | pagina 22

Oudorp. En tenslotte de 80-jarige oorlog die in Oudorp zijn sporen naliet. Don Frederik had in Oudorp zijn hoofdkwartier van waaruit de aanvallen op de Friese poort werden ondernomen tijdens het beleg van ... Alkmaar. Daarna hielden de troepen van Sonoy er danig huis waardoor het dorp en de kerk in vlammen opgingen. De goederen kwamen gedurende korte tijd aan Alkmaar zodat we mogen zeggen dat Oudorp in 1573

| Kroniek van Oudorp | pagina 24

De strooptochten van de verbannen Deense koning Christiaan II in 1531 noemden we reeds evenals de verwoesting van Oudorp in 1573 door de troepen van Sonoy, na het beleg van Alkmaar. Het zijn slechts

| Kroniek van Oudorp | pagina 31

en de Westfriezen. Regelmatig trokken de Hollandse troepen op naar Westfriesland en vice versa. Niet altijd bleef Oudorp zonder schade. Zoals toen tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 het