Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

1 resultaat gevonden

| Kakelepost | pagina 6

de minste van dien tijt soo als men nog sien kan in zijn Beleg van Alkmaar, door hem in digtmaat uitgegeven en opgedragen aan de Burgemeesteren van Alkmaar', gedrukt in 1615.