Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| Jaarboek Oud Castricum | pagina 13

van Alkmaar hier brandend en plunderend doortrokken, alles vernield achterlatend. Nadien waren landerij en verlaten, de sloten waren vervuild, dichtgegroeid en ver stopt. De lage landen konden het water ... Een min of meer stabiele toestand, geschapen door de voor noemde besturen op plaatselijk en regionaal niveau, werd aan het einde van de 16e eeuw wreed verstoord, toen de Spaanse troepen bij het beleg

| Jaarboek Oud Castricum | pagina 17

Het dorp en zijn inwoners kende in de loop der eeuwen vele tegenslagen en ellende. Zo zou Bakkum veel schade hebben geleden door verwoesting en plundering door Spaanse troepen tijdens het beleg van ... Alkmaar in 1573 en door de Frans/Ba taafse troepen in 1799. In het dorp werd ook armoe geleden; het had zijn eigen armbestuur.