Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

14 resultaten gevonden

| Heylooer Cronyck | pagina 52

ongeveer gebouwd op de plaats waar een middeleeuwse kapel heeft gestaan die in 1573 (beleg van Alkmaar) een ruïne werd en in 1637 met de grond gelijk werd gemaakt in opdracht van de (protestantse) overheid.

| Heylooer Cronyck | pagina 7

Na het beleg van Alkmaar in 1573 werd in 1582 met de aangrenzende Boekelermeerpolder een overeenkomst gesloten die bepaalde dat de wateren van de Oosterzij polder met de westelijke lus van de ... herbedijking van de Boekelermeer, want die was tijdens het beleg van Alkmaar weer tot een moeras verworden. De ingelanden besloten hiertoe in januari 1584. Daarop nam in mei 1585 de Oosterzijpolder een

| Heylooer Cronyck | pagina 37

ontstaan. Over het gehucht, dat wel een school en kerk heeft gehad, is weinig bekend. Wel weet men dat er in de middeleeuwen een burcht, "t Huijs te Boeckel", heeft gestaan die in 1573 bij het beleg van ... Alkmaar geheel is geplunderd en met de grond gelijk is gemaakt.12 De waterbeheersing van de droogmakerij geschiedde aanvankelijk door molens. Deze werden in 1879 door de familie Van Foreest vervangen door

| Heylooer Cronyck | pagina 13

. Tijdens het Beleg van Alkmaar verwoestte Van Sonoy het Slot op den Hoef van Lamoraal en de Abdij in Egmond-Binnen. Hij wilde daar- Afb. 1:5 juni 1568, Markt in Brussel: de terechtstelling va?i Lamoraal

| Heylooer Cronyck | pagina 21

Op die plaats staat in 1635 geen kapel meer. De kapel is in 1573, zoals zoveel kerken in de omgeving, verwoest bij het beleg van Alkmaar. Na de verwoes ting bleef nog jaren een ruïne achter en toch

| Heylooer Cronyck | pagina 6

grote slag toege bracht doordat deze tijdens het beleg van Alkmaar, evenals vele andere kerken in de regio, werd verwoest. Ruim 60 jaar bleef er nog een ruïne staan, die toch ook aantrekkingskracht had op

| Heylooer Cronyck | pagina 27

bevinden zich in de nabijheid, onder andere bij de Nieuwpoortslaan/hoek Bernhardlaan en bij de Nieuwpoortslaan/hoek Regulier- slaan4. Tijdens het beleg van Alkmaar was het een van de pleisterplaatsen van het

| Heylooer Cronyck | pagina 21

De eerste maal dat we de ingelanden van de Boekeler geest zelfstandig op zien treden is tijdens de herbedijking van de Boekelermeer. Deze plas was in 1569 drooggeval- len, maar tijdens het beleg van ... Alkmaar weer onder water gezet. Het duurde daarna tot 1584 voordat de ingelanden van de droogmakerij aanstalten maakten tot een hernieuwde bedijking.

| Heylooer Cronyck | pagina 9

eigenaren wordt Cranenbroek ook Huis ter Mi je genoemd. Het brandde tijdens het beleg van Alkmaar geheel af, en werd als herenboerderij herbouwd. Nog in 1826 waren de ruines van het oude huis en de sporen van

| Heylooer Cronyck | pagina 13

. Met name het jaar 1573 kan voor Noord-Kennemerland een rampjaar genoemd worden, daar in het kader van het toen plaatshebbende beleg van Alkmaar een stelselmatige verwoesting van de streek plaats vond

| Heylooer Cronyck | pagina 16

we niet. Het enige aanknopingspunt vinden we op een schilderij van het beleg van Alkmaar in het Stedelijk Museum aldaar. Het is in 1598 door een anonieme kunstenaar gemaakt en geldt als topografisch

| Heylooer Cronyck | pagina 7

afstammelin gen van het grafelijke geslacht van Egmond. Bij het beleg van Alkmaar is het kasteel verdwenen en ook de kastelein"sfami lie werd ontslagen: de betrekking bestond niet meer.