Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

6 resultaten gevonden

| De Groene Valck | pagina 26

voor 1580 is. Waarschijnlijk is deze molen in 1573, tijdens het beleg van Alkmaar door de Spanjaardenafgebrand ... Spanjaarden gebrandschat tijdens het beleg van Alkmaar.

| De Groene Valck | pagina 4

Meer voor de hand ligt dat de ronde musketkogels tijdens het beleg van Alkmaar zijn gebruikt (1576), toen rondtrekkende troepen in en rond Akersloot roofden en plunderden, of tijdens de

| De Groene Valck | pagina 40

geplunderd bij het beleg van Alkmaar in 1572. De huidige kerk is van binnen en buiten zeer eenvoudigmaar heeft ondanks zijn soberheid iets aantrekkelijksDe ingang is onder de oude toren. Achter in de kerk zijn

| De Groene Valck | pagina 92

deze herindeling is niets bekend. Was dat na de totale verwoesting in 1573, na het beleg van Alkmaar? Bij die gelegenheid was ook het pas drooggelegde Boekelermeer weer onder water gezet. Herstel van

| De Groene Valck | pagina 54

de oude Akersloters van die dagen zal mede door het beleg van Alkmaar in 1573 aan het wankelen zijn gebracht. Bij Alkmaar werd de Nederlandsche zaak immers omgewrongen in een overwinning van de