Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

7 resultaten gevonden

| Geestgronden | pagina 25

Alkmaar niet als onderkomen konden gebruiken. Ook het beleg van Alkmaar en het daar op volgende ontzet is in Egmond-Binnen niet ongemerkt voorbij gegaan. De wegtrekkende Spanjaarden staken het dorp in brand ... Het waren roerige tijden in de periode voor 1605. In 1573 was de niet zo ver van Waterrijk gelegen abdij door de geuzen vernield om er voor te zorgen dat de Spanjaarden deze tijdens het beleg van

| Geestgronden | pagina 32

We maken nu een grote sprong in de tijd en melden nu alleen nog dat in 1573 de kapel, net als de beroemde abdij, vrijwel totaal werd verwoest door de geuzen bij het op handen zijnde beleg van Alkmaar

| Geestgronden | pagina 11

In 1631 schonken de stadsbestuur ders van Purmerend zestig gulden voor het herstel van de Slotkapel in Egmond aan de Hoef. De restauratie was nodig omdat deze al voor het beleg van Alkmaar in 1573

| Geestgronden | pagina 48

troepen van Sonoy ver nietigd tijdens het beleg van Alkmaar. De oudste delen dateren uit de 12de eeuw. Het slot bestond toen uit een door een gracht omgeven, onregelmatig ronde burcht van 27 meter doorsnee

| Geestgronden | pagina 18

In 1573, ten tijde van het beleg van Alkmaar, werden op bevel van Sonoy het Slot op den Hoef en de Abdij te Egmond-Binnen in brand gestoken om de Spanjaarden te beletten zich daar te nestelen. De

| Geestgronden | pagina 16

inmiddels geleerd had. in de huidige vorm niet uit de middeleeuwen stamt, doch in 1934-1935 her bouwd werd; bijna vier eeuwen nadat hij, evenals het Slot op den Hoef, verwoest werd ten tijde van het beleg van ... Alkmaar.