Harenkarspel heel wat vroege aardappels verbouwd, vooral op het lager gelegen land zoals het meertje, de greb, dergmeer enz.Vooral na de oorlog werden er veel pootaardappels verbouwd. Die werden al lemaal met de hand gerooid, 'piepers dui ken' was een term voor aardappels rooien. Na de vroege aardappels kwamen de latere soorten zoals de Eigenheimers. Wat ook vroeg geoogst werd zijn de zilveruitjes, waar ook heel wat handen aan te pas kwa men zo we op de foto zien. 't Eerste sproitje Erwten, ook een gewas wat in de zomer werd geoogst nadat ze uitgetrokken waren, werden op ruiters nog een tijdje te drogen gezet Als ze dan droog genoeg waren en het was een mooie droge dag, dan werden een groot kleed, dorsvlegels, emmers en ander handwerk in de schuit geladen, men ging te 'urte darsen'. Het was vroeger ge bruikelijk bij het eerste van iets wat ge oogst werd een borrel te drinken. Zo ook als de eerste erwten uitgespreid lagen op het kleed: 't eerste 'sproitje', dat werd met een borrel gevierd. Maar daarna begon het echte werk, dorsen met de dorsvlegel. Er waren in die tijd ook kleine machines om te dorsen. En als er wind was werden de erw ten van anderhalve meter uit een emmer gestort, dan werd door de wind het stof en andere lichte deeltjes er uit gestoven, zo kwamen de erwten schoon in de zak naar huis. Ook stonden er grotere dorsmachines zoals op de foto, die dorsten ook wel grote partijen erwten. Al was het voornaamste wat er gedorst werd tarwe en haver. In de oorlog, toen bijna iedere tuinder voor eigen gebruik een hoekje tarwe verbouwde, was het druk met al die kleine partijtjes. Wat ook een speciaal handwerk is, was het 'zichten' (maaien) van graan. Nateelt Besluiten we het handwerk in de zomer met het beplanten van het lege 'vroege' aardap pelveld, vooral met andijvie of soms nog slabonen, de zogenaamde nateelt. Er zal nog wel een werkje niet genoemd zijn, maar in grote lijnen was dit het handwerk in de zomer. Gaan we in de volgende zicht door met de nazomer en de herfst. BINNENGEKOMEN ARTIKELEN (1) Links een rookstelletje: houder voor luciferdoosje, asbak en sigaren/sigarettenbeker op een bijpassend blad en een stukje gereedschap voor de pijproker. Rechts scheergerei: scheermes met benen heft in etui, riem en wetsteen. -13-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2012 | | pagina 15