Het gezin Van Gooi telde drie kinderen; Arnold, Jet en Regien. September 1943 was de zoon al getrouwd en het huis uit, Jet en Regien woonden nog thuis. Jet werkte di rect na de oorlog als secretaresse op het terrein van het concentratie kamp, op het zogenaamde 'afwikkelings kantoor'. Een dependance van Justitie in Den Bosch, waar zij later kwam te wer ken. "Het kamp herbergde toen onder meer opgepakte N.S.B.-ers". Op de foto: Dpi. soldaat Slem Bakker op bezoek bij de familie Van Gooi in 1946-1947. Vlnr: dpi.soldaat Jan Bosma, Regien (met de hond van Siem), Jet en dpi. soldaat Siem Bakker (archief Jet van Gooi). Als Jet van Gooi na zoveel jaren wordt ge vraagd naar haar ervaringen met een ex- gevangene in Vught, constateert zij dat er in de eerste naoorlogse jaren nauwelijks of misschien wel helemaal niet meer gespro ken is over wat de familie Bakker was over komen. Men zweeg over de onderduik, over het Kamp. Die waren voorbij. En zo zijn Jet en Regien van Gooi in die vakantieweken in Waarland er ook niet meer toe gekomen Anna Bakker nog eens op te zoeken. Het gezin Van Gooi bij het 40-jarig huwelijksfeest in 1951. Achter moeder en vader Van Gooi staan vlnr: Jet van Gooi, haar schoonzuster en broer Arnold, en haar zuster Regien. (archief Jet van Gooi). Met dank aan Joep Nolet, Piet Bommer, Fieta Jaspers-Bakker, Nance Bakker-Mooij, Lisette Dekker, Siem Bakker Dzn, Jet Nota- Van Gooi, Noud Franssen en Cees Eisten. Siem Bakker Nzn (1942) bereidt eveneens een publicatie voor onder de titel 'Onze kleine oorlog. Kroniek van een Westfriese familie in Bezettingstijd'. Bronnen Burgemeester Henricus Nolet. Extra aflevering van Zicht op Haringcarspelnr. 35a, mei 2009. J.W.M. Nolet-de Rijk Oorlog 1940 verslag 10 mei 1940 enz. (archief J. Nolet) Arnold Lantman, 'Naar het kamp Vught'. In: Toendertoid nr. 6, mei 1995, p.49-51. Een uitgave van de Stichting Waarland van Toen. Piet Bakker, 'Van bakkersknecht tot direkteur o.w.' In: Familieboek A.G. Dekker-P.H. Bakker, 1941-1981 door Lisette Dekker. Reünieboekje Familie Cees Bakker - Anna Tes- selaar, 1996. Familiearchief Piet Bakker- Nance Mooij te Voorschoten. Jan van de Mortel, Kamp Vught Januari 1943 September 1944.Uitgave Stichting Archieven 1940-1945, Vught, 1990, p. 11-12. Dagboek van gijzelaar Jo Bes uit Tuitjenhorn, 2006. Rein Posthuma, 'De verdwijning van het bevol kingsregister van Warmenhuizen' uit Zicht op Haringcarspel nr. 26. Zicht op Haringcarspelextra aflevering in 1995, Siem Bakker, dpi. sld. van het Regiment gewijd aan de oorlogsjaren 40- 45. Infanterie, in Nederlands-Indië 1948, bij de Mess in Buitenzorg. -ll-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2012 | | pagina 13