door een tweede werd getroffen, overleefde ze het niet. Jan verhuisde een jaar later naar een aanleunwoning van De Hornhoeve in Dirkshorn waar hij tot 1980 goede jaren heeft gekend. Veelvuldig werd hij bezocht door zijn kinderen en kleinkinderen. Hij had er goede contacten met zijn buren, die zonodig voor hem zorgden. Ans Beneden-Visser uit Kolhorn werd zijn steun en toeverlaat. Ook hij werd door een hersenbloeding getroffen, waaraan hij op 7 november 1980 in het ziekenhuis van Alkmaar kwam te overlijden. Vanaf 1975 ging het bedrijf over op DAF's, vanwege zwaarder werk. Deze waren betrouwbaarder dan de tot die tijd gebruikte Bedfords. Niet alleen het bollenvervoer nam een grote vlucht. Ook het verhuisbedrijf werd aan de eisen aangepast. Al in 1978 werd een speciale, dubbelwandige verhuiswagen aangeschaft. Grote, door De Kraker uitgevoerde verhuizingen waren die van de woonzorgcentra Sint Jozefoord in Tuitjenhorn, Huize Angela in Warmenhuizen en De Hornhoeve in Dirkshorn en van de gemeentehuizen in Dirkshorn en Warmenhuizen en het Waterschapskantoor van Warmenhuizen. De bollensector bleef echter het belangrijkst. Het verhuisbedrijf kreeg daardoor minder aandacht. In 1980 noopte het vertrek van Piet uit het bedrijf tot reorganisatie. Een B.V. werd opgericht. Meer niet-familieleden moesten in dienst worden genomen. Bijgevolg zou er minder op zaterdag worden gereden. Bollenvervoer naar en bollenteelt in het buitenland kwamen tot ontwikkeling. Daarvoor waren voortaan alle mogelijke papieren nodig en werden er vergunningen voor "grensoverschrijdend vervoer" afgegeven. Op 1 januari 1985 kwam de zoon van Giel, Jan-Michiel (25-06-1963) als werknemer in het bedrijf. Op 21 juni van dat jaar trouwde hij met Trudy de Geus. In 1986 werd de bodedienst opgeheven, er was geen geld meer mee te verdienen. Bollenvervoer en alles wat ermee te maken had, nam een enorme vlucht. Het is en blijft de grote kurk waar het bedrijf op drijft. Wie in de zomermaanden de enorme stapel kuubskisten bij de bedrijven waar "bollenpellers worden gevraagd" ziet, zal zich wellicht afvragen waar dat allemaal heen moet en hoe dat zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Een aanzienlijk deel wordt door De Kraker op zijn bestemming gebracht. De bollenteelt uit Sint Maarten en omgeving en die uit de oorspronkelijke bollenstreek, Hillegom en Lisse, heeft zich voor een groot deel verplaatst: niet alleen naar Drenthe, Gelderland en Limburg en naar andere Nederlandse provincies, maar ook naar om maar wat te noemen Zuid Frankrijk en Spanje. Jaarlijks maakt De Kraker nu meer dan 50 ritten naar die gebieden: niet alleen met plantgoed en daar gekweekte bollen maar ook met plant- en rooimachines en met kuubskisten, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Grote bollenteeltmachines worden op daarvoor aangepaste combinaties met een lengte van 18,75 meter over duizenden kilometers vervoerd. Via internet wordt dan gezocht naar aantrekkelijke heen- of retourvrachten. Dit vroeg en vraagt aanpassingen die voor buitenstaanders nauwelijks meer te bevatten zijnDe tweede zoon van Giel, René - een chauffeur in hart en nieren - is via het leerlingstelsel op de auto gekomen. Na een jaar intensief op het buitenland te hebben gereden, is hij ook in het bedrijf gaan werken. In 1991 doet Giel al een stap achteruit. Hij zei al heel gauw tegen zijn zonen: "als jullie denken dat jullie het beter kunnen, dan vind ik dat goed". Vanaf 15 oktober 1994 is De Kraker op het industrieterrein De Banne te Dirkshorn gevestigd, in een ruim pand, dat voldoet aan de eisen van de tijd. Het bedrijf werd in 1997 door Jan-Michiel en René overgenomen. Het wagenpark, dat steeds moderner wordt, bestaat nu uit 1 combinatie met verlaagde Kuubskisten en een tractor wachten op transport per dieplader. -7-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 9