VAN DE VOORZITTER Terwijl de eerste najaarsstormen over ons heen gieren heeft de museumgroep nu echt bezit genomen van het museum. De eerste spullen van de Ben Buter-collectie zijn over en met vereende krachten is er een begin gemaakt met de opstelling van alles. Overigens is de museumgroep ook nog op zoek naar de zogenaamde dorpsfilms, welke ook een plek in de beeldbank van het museum zullen krijgen. We weten dat ze er zijn, maar wie heeft ze. De 30e Zicht op Haringcarspel kent weer een gevarieerdheid aan artikelen, met een prominente plek voor de geschiedenis van Transportbedrijf de Kraker, en verder voor elk wat wils. Veel leesplezier. Rick de Ruiter VAN DE PENNINGMEESTER Op vrijdag 3 november 2006 kwam het maandelijkse afschrift van de Postbank. Zo langzamerhand kan ik de balans opmaken over 2006. Zeven mensen hebben nog niet betaald. En ik denk dat dit ook wel weer goed komt. Een gelukkige Penningmeester derhalve. Ook de adverteerders hebben allemaal hun bijdrage voldaan. Er kan nog een nieuwe advertentie worden geplaatst omdat de winkel van Arie Ligthart in Warmenhuizen te koop staat. We hebben weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven, maar er zijn ook mensen overleden. Of mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd. Zo gaat het in het leven en dus ook bij een vereniging. Maar het ledental groeit nog steeds, maar wel langzaam. We mogen over 2006 dan ook tevreden zijn. Jan Barsingerhorn. VAN DE REDACTIE De afgelopen zomer heeft de redactie zich ingezet voor het project "Rekermond". Zoals u weet uit publicaties in o.m. het NHD zet onze oud burgemeester Wesselink zich met heel veel energie in om dit gebied met zijn historie goed en verantwoord in beeld te krijgen. Hij benaderde voor dat doel o.m. de provincie met het verzoek de "Zijper Delta" onderwerp te maken van een professioneel onderzoek b.v. via een promotieplaats. De bedoeling: wat tot nu toe bekend is verifiëren en veld werk te laten verrichten door in de archeologie geschoolde krachten, vóór bedoeld terrein nog meer wordt aangetast. Resten in het veld lopen zeker in onze tijd gevaar binnen een dag te worden weggevaagd. Wij dachten dat het willicht zou helpen als ook vanuit de plaatselijke historische verenigingen zijn acties werden ondersteund. Naast onze vereniging benaderden wijDe Historische vereniging Koedijk, De Historische vereniging Zijpe, De Cultuurhistorische vereniging 'Scoronlo", en, De Eenigenburg stichting. Namens deze verenigingen stuurden wij een verzoek met bovenvermelde strekking naar de provincie. Contact met de provincie leg je niet zo eenvoudig bleek ons,. Ontvangstbevestigingen kent men niet maar als je even belt ligt het antwoord natuurlijk net klaar. Het is wat teleurstellend, zij mogen geen onderzoek in gang zetten en promotie en afstudeer opdrachten verstrekken, ons gebied valt buiten de prioriteitsgebieden, en men mag geen archeologische opgravingen laten uitvoeren in gebieden die niet acuut bedreigt worden. Het antwoord hebben wij naar de betrokken verenigingen en naar dhr Wesselink gestuurd, we laten het maar even rusten. Walter Lingerak. -2-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 4