ZICHT OP HARINGCARSPEL, een uitgave van de Historische Vereniging Harenkarspel, 15e jaargang, nr. 30, november 2006. ISSN 1380-3069 Ledenadministratie: Jan Barsingerhorn, Tuinfluiterstraat 19, 1749 VN WARMENHUIZEN Correspondentieadres: Peter Kruijer, de Praam 19, 1747 TK TUITJENHORN Internet: harenkarspel.qeschiedenisbank-nh.nl INHOUD: VAN DE VOORZITTER2 VAN DE PENNINGMEESTER2 VAN DE REDACTIE2 BESTE LEDEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING3 TRANSPORTBEDRIJF DE KRAKER UIT STROET4 VERSLAG VAN DE VELDSLAG VAN SENEFFE DOOR ADRIAEN JANSZ. KOCK9 GEËVACUEERD IN SCHOORLDAM 1940-194511 DE NAASTING VAN HET PATERSLAND TE VALKKOOG14 INDIËGANGER THIJS DEKKER UIT TUITJENHORN 1949-1951 22 INDIËGANGER SIMON GROOT UIT WARMENHUIZEN 194622 INDIËGANGER KLAAS NIEUWLAND UIT DIRKSHORN 1947-1950?24 INDIËGANGER GERT ENTES UIT TUITJENHORN 1948-195024 JEUGDHERINNERINGEN VAN KLAAS VLAM VAN 1923 TOT 194725 HET WAPEN VAN DE HEERLIJKHEID HARINGCARSPEL30 Het nieuw uitgekomen boek "Veldnamen van Oudkarspel en omgeving" is uit. Prijs 29,00. Verkrijgbaar bij: Jan Barsingerhorn, Tuinfluiterstraat 19, Warmenhuizen. BESTUUR RICK DE RUITER Voorzitter 0224-552012 BESTUUR WALTER LINGERAK 0226-392691 wa.lingerak@planet.nl REDACTIE WALTER LINGERAK 0226-392691 wa.lingerak@planet.nl PETER KRUIJER Secretaris 0226-393663 pc.kruijer@hccnet.nl MARK DEKKER Vice Voorzitter 0226-395238 HENK HEMAN Bestuurslid 0226-393346 JAN BARSINGERHORN Penningmeester/ledenadm. 0226-391628 jbarsingerhorn@hotmail.com MONIQUE ZWETSLOOT Bestuurslid 072-5095253 JAAP MOOIJ Archivaris 0226-391721 CEES VAN DEN BERG 0226-391733 LIESBETH HOEKSTRA-BLOEMINK 0226-394917 PIET BOMMER 0226-392009 piet.bommer@quicknet.nl JAN JASPERS 0226-391312 LIDMAATSCHAP Contributie per jaar 7,00 Jeugdlid tot 18 jaar 5,00 Huisgeno(o)te - 5,00 Donateur (minimum) - 5,00 Over te maken op postbanknummer 3096439 t.n.v. Hist. Ver. Harenkarspel te Warmenhuizen De redactie houdt zich het recht voor om artikelen, zonodig na overleg met de inzender, in te korten of te wijzigen, zodanig dat de strekking van het artikel niet wordt aangetast. Ook kan een artikel naar een volgende editie worden doorgeschoven. Artikelen uit dit blad mogen niet zonder meer voor publicatie worden overgenomen. U gelieve contact op te nemen met de redactie. Publicatie kan eventueel plaatsvinden na overleg met de inzender en vermelding van de bron.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 3