Gebruikelijke kleurcode in de heraldiek, zie schild hiernaast: stippels=goud: ruitjes=zwart; horiz. strepen= rood ;schuinrechts gearcheerd-groen; wit=zilver De heer Keesom heeft, zoals gebruikelijk is, het heerlijkheidswapen als hartschild op zijn familiewapen geplaatst. Vele wapenvoerders hangen hun onderscheidingen aan de voet van hun schild. (In ons land was dat zeker bij dragers van de Militaire Willems-Orde gebruikelijk.) Zo heeft de heer Keesom uit de diverse hem toegekende ridderorden gekozen om alleen het officierskruis van de Orde van Oranje-Nassau onder zijn wapenschild te hangen. Hieronder wordt het wapen van de familie Keesom weergegeven zoals dat door H.M. College of Arms is vastgesteld en hienaast het persoonlijke wapen van wijlen de heer C.H.A. Keesom van Haringcarspel. C.H.A. Keesom van Haringcarspel wapen Keesom Huidige Heerr C.H.P. Keesom van Haringcarspel -32-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 34