komen. Daarom stapte hij over naar de levensmid-delenindustrie en is dat blijven doen. Linksonder S. Kruijer, midden G. Entes, rechtsonder H. Dekker, linksboven J. Karsten, rechtsboven n.n. Batavia. Ze werden nogal eens verplaatst, maar bleven altijd in het Krawangse gebied. Politionele acties heeft hij niet meegemaakt, maar de patrouilles en zuiveringsacties hadden een zelfde gevaarlijk karakter. De verstandhouding met de plaatselijke bevolking was heel goed. Het gebeurde dat de bevolking in het militaire kamp kwamen schuilen voor de extremisten. Plezierig waren de momenten waarop hij dorpsgenoten ontmoette, dan kon er weer bijgepraat worden. Bij terugkomst in Nederland, in mei 1950, kon hij in de tuinbouw maar moeilijk aan de slag Z'n thuiskomst vergeet hij nooit, 's avonds stond fanfare Hildegardis op de Koorndijk en die bracht hem een serenade. Er waren sprekers van de buurt en het thuisfront. Gert zelf bedankte iedereen en vroeg om een minuut stilte voor de vijftien gesneuvelde kameraden. Er was die avond heel veel volk op de Koorndijk en het was een minuut lang doodstil. Zeer indrukwekkend. JEUGDHERINNERINGEN VAN KLAAS VLAM VAN 1923 TOT 1947 In de vorige Zicht 29 hebben we het derde deel van de jeugdherinneringen van Klaas Vlam geplaatst. Nu plaatsen we het vierde deel. In het meinummer van volgend jaar zullen we het laatste deel plaatsen waarin Klaas Vlam weer terugkeert in Warmenhuizen. Er deden zich bij beschietingen wel eens situaties voor welke bijna komisch waren, zoals op een mooie zomeravond in augustus. Een zomerse "aanval". Zoals reeds vermeld grensde het grasveld van de boerderij aan de spoorbaan. Op een prachtige zomeravond zaten we - ik meen zelfs op een zondagavond! - op het grasveld koffie te drinken. Het was een vredige sfeer, terwijl de trein uit Alkmaar het station naderde. De rust werd wreed verstoord door een viertal spitfires die zoals dat wel heet "uit de lucht vielen". Ze vlogen laag over de trein, maar gelukkig zonder te schieten (dat kwam overigens wel vaker voor). De treinreizigers van toen wisten dat je zo snel mogelijk de trein uit moest gaan, en dan ook zo snel mogelijk weg lopen van de locomotief, want dat was steeds het doelwit, ledereen wist ook dat de vier toestellen achter elkaar vlogen, daarna een grote bocht maakten en van de andere zijde terugkwamen. Toen de toestellen van rechts kwamen kropen veel mensen onder en tussen de trein door naar de andere kant (dat kon met de oude wagens toen), om aan de andere zijde dekking te zoeken. Dat herhaalde zich telkens als de toestellen terugkwamen. Dit is op een -25-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 27