INDIËGANGER KLAAS NIEUWLAND UIT DIRKSHORN 1947-1950? nog leef, verder wil ik er niet over praten". Het contact met de inlandse bevolking was goed. Hij ontmoette ook nogal wat jongens uit de omgeving van Dirkshorn, o.a. D. Klijer, C. Anneveld en G. Kamper. Maart 1950 kwam Nieuwland met de de s.s. "Zuiderkruis" weer in Nederland. Hij kon thuis weer aan de slag, maar ook bij zijn toen aanstaande schoonvader A. Spoor die een transportbedrijf had. In een paar woorden "het is een prachtig land, die drie jaren waren ook een leerzame tijd. Wat ik daar geleerd heb is mijn hele leven doorgegaan. Ik was daar namelijk fouragemeester en later in Nederland werd ik vrachtvervoerder", aldus Klaas Nieuwland uit Dirkshorn. INDIËGANGER GERT ENTES UIT TUITJENHORN 1948-1950 Het was voor Gert Entes geen plezierreis met de s.s. Waterman. Dit schip bracht hem in september 1948 naar Indië. Er was weinig ontspanning en veel zeeziekte, zodat veel van het goede eten weer overboord in zee terechtkwam. Zijn onderdeel, de "Prinses Irene Brigade", ging als zovelen in Tandjong Priok, de havenplaats van Batavia, van boord. Ze werden gelegerd in het Krawangse, een uitgestrekt gebied 100 km noordoostelijk van Het is alweer bijna 60 jaar geleden dat de toen 21-jarige Klaas Nieuwland inscheepte op de "Johan van Olderbarneveldt" om naar Indië te gaan. Ze hadden een goede reis, met wel wat zeeziekte, maar het was soms wel gezellig. Volgens de vaste route: Noordzee, Middellandse Zee, het Suez kanaal, Indische Oceaan, volgde de ontscheping in Tandjong Priok op Java. Hij was ingedeeld bij de staf van de 4-8-R.I. Zijn ruim drie jaar durende verblijf in "de Oost" bracht hij door op West Java. Plaatsen waar hij gelegen was waren o.a. Batavia (Djakarta), Lemekabang, Garoet in het zuiden en Buitenzorg (Bogor). Op onze vraag of hij aan acties mee moest doen antwoordde Nieuwland "ik heb aan een actie meegedaan en het is een wonder dat ik -24-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 26