fl GRAFNUMMER In Europa was overal de dreiging van een oorlog te merken en Simon werd op 11 april 1939 van groot verlof teruggeroepen en moest weer als militair "onder de wapenen". De inval van het Duitse leger maakte hij als soldaat mee, maar na de capitulatie werd het Nederlandse leger ontmanteld en mocht Simon op 11 juni 1940 weer naar huis. De bezetting door het Duitse leger, de beperkingen die in de oorlogsjaren door de Duitsers werden opgelegd, maar ook een zucht naar avontuur deden hem besluiten om zich bij de onder grondse, zogenaamde "Binnenlandse Strijdkrachten" aan te melden. Dit was in september 1944. Hij kwam bij het gewest 11 in Noord-Holland, het z.g. Strijdend gedeelte. Hij werd ingedeeld bij de stafsectie Alkmaar. Het plegen van overvallen op voedseltransporten, sabotage van spoor- en waterwegen, het binnenhalen van wapendroppings en het zorgen voor onderduikadressen voor o.a. Joodse medeburgers was het werk. Na mei 1945 veranderde dit drastisch, er werden kampen ingericht voor met de vijand heulende NSB'ers. Ook andere collaborateurs en verraders weden opgepakt en achter prikkeldraad gezet. Dit werk deed hij tot augustus 1945 maar dit was niet het werk dat hij wilde. In augustus 1945 toen de twee atoombommen op Japan een einde maakten aan de 2e wereldoorlog tekende Simon Groot een contract bij de Kon. Marine als oorlogsvrijilliger bij het korps Mariniers en werd geplaatst als Naval Party 3012 in de Kon. Willem II kazerne in Tilburg. In november werd hij overgeplaatst naar de kazerne in Bergen op Zoom. Hier begon zijn opleiding voor zijn taak bij de politio nele acties in het toenmalige Nederlandsch- Indië. Geplaatst bij de K-compagnie in april 1946 raakt zijn onderdeel al snel betrokken bij gevechtsituaties met eenheden van het rebellenleger van Soekarno (die noemde het merdeka/vrijheidsstrijders). In Malang op Oost-Java raakte Simon gewond en werd hij gevangen genomen door de rebellen. Kort daarna werd hij weer bevrijd door zijn kameraden en overgebracht naar het hospitaal in Malang. Daar overleed Simon na een kort ziekbed aan zijn opgelopen verwondingen. Hij werd in Malang begraven maar later herbegraven op de erebegraafplaats "Kembang Kuning" in Soerabaja. Een graf ver weg en een naam om een monument waarbij we op 4 mei even stil staan. Dat is alles wat achterblijft van een jonge man uit een klein tuindersdorp in het Geestmerambacht. Op de foto van zijn graf op de erebe graafplaats kunnen we zien dat hij er met velen ligt begraven en je vraagt je nu af waar het offer van zijn leven goed voor is geweest. EREVELD KFMBANG HUMI KR te 8 U R A B A A -)Cfcd^ï^T :- jr-'"1-) f jfil:!,1' 8E3RAV£N OP „-' AFDELING -23-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 25