INDIËGANGER THIJS DEKKER UIT TUITJENHORN 1949-1951 Terwijl aan alle kanten druk op Nederland werd uitgeoefend om de troepen uit Ned. Indië terug te trekken, bleef de Nederlandse regering troepen naar de archipel sturen. Zo ging in augustus 1949 de in juni jongstleden (2006) overleden Thijs Dekker, met de ss. "Zuiderkruis" op een ongewis avontuur. Hij had een goede reis, het onderkomen op het troepenschip was weliswaar verschrikkelijk (hangmatten), maar het eten was goed en geen zeeziekte. Ze maakten nog een omweg en een stop in de haven van het toenmalige Ceylon (Sri Lanka). Thijs was na ontscheping in Tandjong Priok ingedeeld bij de staf van de Grenadiers en ze werden op West Java gestationeerd. Sukabumi, Buitenzorg, maar ook Batavia en in Noordwijk een plaatsje op de Puntjak pas. Dit was voor de oorlog een vakantie- en rustgebied voor de Hollanders die in Batavia woonden en werkten. Later werd hij met z'n onderdeel nog in Semarang geplaatst. Hier vond toen de overdracht plaats van gebouwen en materieel aan de T.N.I., het Indonesische leger, voornamelijk de Siliwangi divisie. Moeilijkheden met de inlandse bevolking had men niet. Integendeel, de bevolking wist ook niet wat de toekomst zou brengen. In maart 1951 bracht de m.s. Nelly de Grenadier Dekker in een koud Nederland terug. Problemen met werk zoeken waren er niet, Dekker kon zo thuis op de akkers terecht. Hij beschreef zijn Indië tijd "als een groot avontuur waar hij nog vaak aan terugdenkt". INDIËGANGER SIMON GROOT UIT WARM EN HUIZEN 1946 Simon Groot werd geboren op 15 november 1919 en sneuvelde in Indië op 3 november 1946. 4 Mei, herdenkingsdag, kerkdienst in één van de Ursula kerken, stille tocht, zo staan we jaarlijks voor het monument in Warmenhuizen. Een eenvoudig gemetseld monument met als het ware twee wanden. Op de ene wand staan de namen van de vliegtuigbemanning die zijn neergestort bij Warmenhuizen, op de andere wand de namen van de dorpsgenoten die tijdens de tweede wereldoorlog of daarna in Indonesië het leven verloren. Eén van die namen is van S. Groot. Een naam die in onze gemeente vaker voorkomt. Soms gaat er achter zo'n naam meer schuil dan we kunnen vermoeden. Simon Groot werd geboren op 15 november 1919 in Warmenhuizen. Hier groeide hij op in het gezin van vader Jan Groot en moeder Dieuw Groot-Vlugt. Na de lagere school was het net zoals overal elders aanpakken geblazen. Toen hij bijna 18 jaar was werd hij als gewoon dienstplichtig militair ingelijfd bij het Regiment kustartillerie, onderdeel van de Koninklijke Landmacht. Dat was op 2 novem ber 1937. In maart 1938 werd hij geplaatst bij het 3e Regiment kustartillerie en een klein half jaar later ging hij op 8 oktober 1938 met groot verlof terug naar huis (de uitdrukking "groot verlof werd gebruikt omdat je weliswaar de militaire dienst kon verlaten omdat je je dienstplicht had uitgediend maar je bleef wel dienstplichtig tot de leeftijd van 40 jaar en kon eventueel zo weer als reservist worden opgeroepen). -22-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 24