ringskamp te Meester Cornelis, een voorstadje van Batavia, bevrijd. Na 31/4 jaar van vernederingen, voeding van minder dan 1400 calorie per dag en verplichte corvees zoals het aanleggen van spoorbanen, houthakken en kampwerkzaamheden, kregen de kampbewoners van de Japanse kamp commandant Tatjie Bana bericht dat Japan de oorlog had beëindigd. Dat was op de 1e Augus tus 1945. Het duurde echter wegens Britse politieke ambities nog bijna twee maanden voordat de politie en de binnenlandse bestuurs-ambtenaren toestemming kregen van de Britse bezetting om de kampen te verlaten. Jo werd toen met zijn gezin in Batavia verenigd en teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke post bij de 3e Politie sectie. In 1947 komt Jo met zijn gezin met uitgesteld verlof naar Holland. Ze mogen nu bijna een jaar blijven. Als ze weer terug gaan naar Indië, blijft de jongste zoon Jan achter. Hij heeft door de kampervaringen geestelijke schade opgelopen en gaat wonen in Willibrord Heiloo. Het doet Jo en Elize veel pijn om hem hier achter te laten, maar het is voor Jan veel beter. Daar is nog heel wat te vertellen over de belevenissen in die kampen tussen de periode 1945 en de gezagsovergave in 1946/47, de revolutie of bersiapperiode en het werken met Indonesiërs en onder Indonesisch gezag. Jo Berkhout is in 1951 met pensioen gegaan en heeft bij terugkomst in Nederland met zijn vrouw Elize en zoon Jan een jaar of twee aan de Oostwal in het huisje van Jansje de Nijs, zijn stiefzuster, gewoond tot de te bouwen woning gedoopt als MARCA aan de Oostwal 52 gereed was. Ze hebben daarin gewoond tot het tijd werd om naar het bejaardenoord aan de Pastoor Willemse straat te trekken alwaar Elize op 88 jarige leeftijd en Jo kort voor zijn 93ste overleden is. Zijn oudste zoon Frits is tot de gedwongen repatriëring door het Soekarno bewind einde 1957 naar Nederland gevlogen alwaar zijn gezin reeds uit voorzorg met het schip SS Oranje aangekomen was. Hij en zijn gezin zijn kort voor het einde van 1958, een week voor Kerstmis, naar Zuid Afrika geëmigreerd. Hij is daar als directeur van het "Staats Departement van Finansies" met pensioen gegaan en leeft met zijn gezin in de buurt van Kaapstad. Frits heeft ook twee jaar als gastprofessor aan een Chinese universiteit internationale economie gedoceerd. De jongste zoon van Jo, Jan Berk hout, is bij de verhuizing naar het bejaarden oord "Alkerhoef in Alkmaar ondergebracht, waar hij genietend van zijn AOW nog steeds woont. Met de kinderen en de over de wereld verspreide (één met de familie in Nederland) kleinkinderen en achter kleinkinderen van Jo en Elize Berkbout gaat het geheel naar wens. En dan te bedenken dat alles begonnen is aan de Oostwal in Warmetuut in West-Friesland! Frits Berkhout Tot slot. De school- en speelkameraden van Jo Berk hout, o.a. de gebroeders Tesselaar, "de Ruttels", zullen nooit vermoed hebben dat Jo het zo ver zou schoppen in zijn leven. Ver in de zin van ver van huis, vooral in die jaren, ver ook maatschappelijk in zijn politiecarrière. Sociaal en gastvrij, maar geen onrechtduldend, dan kon je beter uit zijn (grote) handen zien te blijven. Frits Berkhout Cees van den Berg -21-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 23