Een geers heeft in de oorsprong de betekenis van gras (gars=geers). Het was een oppervlakte grasland die nodig was om 1 koe te voeden het gehele jaar door. Leden van het "Gerecht" zijn de schepenen onder aanvoering van de schout (met een adviserende taak)(schout een soort voorloper van onze burgemeester, schepenen een soort voorlopers van onze wethouders). Een oud regent is een niet meer actief schepen. Het luiden van de klok van het rooster voor de kerkingang werd op het rooster door de schepenen wel eens in speciale gevallen recht gesproken. Zoals in het Zeventuich waterschaprecht. Of zoals in de "naasting". Een Gaardersboek is een belastingboek. "Garen" is innen van diverse belastingen zoals grond- huis- schuur enz. ook roerende goederen. De 10e en de 20e penning waren extra ordinaire belastingen die buiten de gewone belastingen vielen. De 20e penning moest betaald worden over de akte die door de notaris werd opgemaakt. Naar gelang het bedrag in de akte moest daar nog 20% overheen betaald worden. De 10e penning (verhoging) was een belasting die bestemd was voor de armen (ook hier was het bedrag weer belangrijk). In 1569 is deze 10e penning enkele jaren ingevoerd door de Spanjaarden, maar na 2 jaar weer afgeschaft o.a. oorzaak van de 100 jarige oorlog met Spanje 1548-1648 Alkmaar vrij in 1573). Hij werd ook geheven via de notaris in o.a. onroerend goed verkoop. Niemand had daar moeite mee. De getallen in een akte worden verdeeld onder guldens-stuivers-penningen. Begraven onder de Classis Hervormd/Protestant begraven voor f 6.-. Er moest ook belasting betaald worden op begraven. De "gaarder" of schotvanger genoemd, inde deze bedragen na de melding van de nabestaanden. Het tarief hing af van de welstand van de overledene, maar vaak was het nihil of pro deo (voor niets). Er waren bedragen van minimaal f 3.- tot wel f 60.- De ligging van het Paters/and onder Valkkoog is niet bekend. Keijnsburg (Kneijsberg- Kneijnberg) is dacht ik in het centrum van St. Maarten. Hierboven ziet u nog twee foto 's van ons museum Het nieuw uitgekomen boek "Veldnamen van Oudkarspel en omgeving" is uit. Prijs 29,00. Verkrijgbaar bij: Jan Barsingerhorn, Tuinfluiterstraat 19, Warmenhuizen. :-j -17-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 19