In deze gevallen worden er dus uitgebreide verklaringen voor een notaris afgelegd door verschillende getuigen betref-fende de eigendom van een stukje land. Kennelijk wist men precies waar het Patersland gelegen was maar was de eigenaar niet voldoende geregistreerd. Zoals ook uit de aktes blijkt was hier sprake van naasting. In die tijd kon het recht van naasting uitgeoefend worden door een naast familielid van de verkoper. Deze had het recht bij de verkoop van onroerend goed in de plaats te treden van de koper. Hij moest echter wel de eerste koper dezelfde betaling doen die deze aan de oorspronkelijke verkoper had gedaan en ook de kosten van de transactie vergoeden. Behalve naasten komt in de akten nog een intrigerende uitdrukking voor die verband houdt met oud eigendomsrecht: gras en aardroering. De dikke Van Dale geeft als verklaring: "een zinnebeeldige verrichting bij de aanvaarding van een stuk land in eigendom of pand, bestaande in het steken en overreiken van een graszode. Het Woordenboek der Nederlands Taal gaat nog iets verder op de zaak in en zegt "Door het steken en overreiken der graszode werd de eigendom afgestaan en overgedragen; door ze aan te nemen of aan te roeren aanvaard.Ook wordt verband gelegd met naasten. Dat Hilbrant Pietersz later eigenaar van het Patersland was heb ik ook aangetroffen in het gaardersboek van Cornelis Coningh, secretaris van Warmenhuizen, die bij het sonder Descendenten overlijden van Hilbrant diens bezittingen, waarover de 20e penning en de 10e verhoging betaald moesten worden, registreerde: Item de geregte helft van nogh drie ackerties aan malkander groodt te samen 7 geerse 1 snees genaamt het Paterslandt, belendt met de kindere van Gerrit Backer ten Zuijden, en daas Jansz ten Noorden, getaxt bij de voorn: geregte tot f 10:0:0, blijct als vooren, Comt den XXe Penn: f 0:10:0 Den Xe Verhogh: f 0:1:0 Hilbrants dood werd op 8 december 1728 te Warmenhuizen aangegeven door Cornelis Tol. Hij werd begraven onder de Classis van f 6:0:0. In bovenstaande omschrijving is het Patersland ongeveer twee keer zo groot als in het geval van de naasting. Wie de andere helft bezat heb ik nog niet kunnen achterhalen, maar mogelijk was dat Hilbrants broer Jan Hilles. Hilbrants bezittingen gingen bij zijn overlijden volgens testament over naar de kinderen van Cornelis Pietersz Tol en Anne Jans, zijn neef en nicht. Hij woonde bij hen in huis bij de meelmolen van Warmenhuizen die Cornelis Tol op 19 maart 1726 van Hilbrant had gekocht. De vrouw van Cornelis Tol was een dochter van Jan Hilles, de broer van Hilbrant. Ik heb veel van de bezittingen van de familie Tol kunnen achterhalen maar van het Patersland heb ik niets meer gevonden. De naam Patersland behoeft volgens mij geen nadere verklaring of het zou moeten zijn dat iemand weten wil welke paters het land hebben bewerkt of bezeten. Pater zou eventueel ook kunnen verwijzen naar iemand die Pater als achternaam heeft maar dat minder waarschijnlijk. Het land wordt aangegeven als zaadland liggende onder Valkkoog in Keijns Burg Dit is een dubbelzinnige omschrijving want Valkkoog valt onder Geestmerambacht en de Keijns ligt in de Schagerkogge, iets noordelijk van Schagen. Ik heb hier nog geen verklaring voor gevonden, waardoor de ligging van het Patersland voor mij nog even een raadsel blijft. Nieuwe Niedorp, maart 2004. Kaart van de omgeving Schagen Sint Maarten op de grens van Geestmerambacht met de Schagerkogge. =======Door Sam Schipper aangeleverd: Diverse maten: Geestmerambacht-maat is een oppervlakte- maat. 1 morgen 0.900 ha. 1 geers 0.30 ha. 1 snees 250 ca. 1 roede 15 ca. 1 bunder is een hectare. 1 geers 12 snees 3 geersen in een morgen. 1 snees 20 roeden. Een Geestmerambacht-morgen is gelijk aan 720 roeden. -16-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 18