GEËVACUEERD IN SCHOORLDAM 1940-1945 Direct na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden relatief "veilige" plaatsen, vooral uiteraard het platteland, geconfronteerd met het fenomeen "evacués". Dat waren bewoners van plekken die door het oorlogsgeweld plotseling heel erg gevaarlijke verblijfplaatsen waren geworden. Voorbeelden: Den Helder met zijn oorlogshaven en Amersfoort met een belangrijk spoorwegknooppunt. De regering verzocht die mensen een veiliger heenkomen te zoeken en regelde dat ook. Bewoners van Den Helder waaierden uit over de provincie, zo ontving b.v. Warmenhuizen een aantal evacués uit Amersfoort, een herinnering daaraan kunt u nog zien op de maquette aan de noordgevel van het vroegere gemeentehuis. We hebben daar nog nooit aandacht aan besteed. Dit is het eerste van misschien een aantal stukjes waarin, in dit geval, de Heer Bert Veldhuijzen ons meeneemt naar de oorlogsjaren die hij vanuit Den Helder in Schoorldam moest doorbrengen. Het verhaal: aan de grond en was niet meer makkelijk los te krijgen en ik was doodsbang. Deze gebeurtenis weet ik mij nog goed te herinneren. Aan het eind van de dag werd Schoorldam bereikt en werd besloten hier voorlopig een poosje te blijven liggen. Het bootje mocht echter niet in het Noord- Hollands kanaal blijven liggen en moest verdwijnen. Er werd naast scheepswerf Kuiper een doorgang gevonden, waardoor men via een klein sluisje in het achterliggend landschap kon komen. Er werd toestemming gekregen om achter de dijk tijdelijk een ligplaats te krijgen. Om daar te komen moest echter wel onder een betonnen brug door gevaren worden en.... het bootje was te hoog!! De oplossing werd gevonden door de hele familie in de boot te nemen en omstanders uit te nodigen om ook aan boord te komen. Zo kwam de familie in Schoorldam terecht om daar de hele oorlog te blijven. Direct na het uitbreken van de oorlog werden vrijwel alle bewoners van Den Helder gedwongen om de stad te verlaten. Onze kleine familie bestond uit oma en opa Haezer, hun twee dochters, getrouwd met respectievelijk Dal en Veldhuijzen en het kind Bert Veldhuijzen, toen net 4 jaar oud. Die kleine hechte familie had gezamenlijk een plezierbootje gebouwd, dat onverwacht bij het begin van de oorlog een heel belangrijke rol zou gaan spelen. Besloten werd, dat het bootje voor de evacuatie uit Den Helder gebruikt zou worden. Door gebrek aan benzine werd de tocht naar het zuiden door het Noord-Hollands kanaal voor een belangrijk deel al trekkend langs de oever afgelegd. Bij Koegras kregen we te maken met een luchtgevecht dat boven de hoofden werd gevoerd. Ook de verdere tocht verliep niet zonder problemen. Het bootje liep op zeker moment Hierbij een foto uit die tijd, toen onze familie was ontvangen bij de fam. Sleutel. Natuurlijk konden die zeven mensen niet zolang op dat bootje blijven wonen. Mijn oma en opa (Haezer) vonden vrij snel een onderkomen in een van de kleine huisjes aan de Kanaalkade. Mijn tante en oom (Dal) werden op de boerderij van de familie Sleutel, -11-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 13