Hij verloor dus zijn paard en wagen in deze slag, maar er was afgesproken met de burgemeesters van Warmenhuizen dat hij hiervoor f 100.- zou ontvangen en daarbij kwam nog eens zijn daggeld van 155 dagen van f 7.-. "Dogh gemerct Adriaen Koek tot betalinge voor syn verdiende daghgelden, is genootsaect sulx adresseren aen U Edele Mogende ootmoedelyck versoecken, omme de Burgemeesters ofte die nu intertyt mogen syn, te mogen doen citeren ten dage by den deurwaerder te beteeckenen om voor U Edele Mogende te moeten compareren, ende ter saecke voorscreven eysch te doen horen ende da er tegen te antwoorden, ende voorts te procederen eerst na rechten". Gedaen tot Hoorn september 1676 ter ordinantie van de Gecommitteerde Raden. Maar al wat er gebeurde hij ontvangt na twee jaar nog steeds niets, en doet dan via het "gereght" van Warmenhuizen een schrijven naar de Edel Mogende Heren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfrieslant te Hoorn, om eindelijk zijn werkzaamheden in geld te zien en wel voor het bedrag van f 1085.-. Of Adriaen Jansz. Koek ooit hiervoor betaald is, is niet bekend omdat de afloop niet gevonden is. Bron: Oud Archief Warmenhuizen invoer no. 138 van 3 september 1676. Tekening Bart Wassenaar. Sam Schipper. BOERDERIJ STROET 49 De boerderij Stroet 49, iets ten noorden van de negentig graden hoek in de dorpsweg van Stroet, is al ruim 100 jaar in het bezit van de familie Blaauboer/ Brommer. Deze boerderij is volgens overlevering gebouwd in 1837. Op 21 december 1905 is het gebouw gekocht van Klaas Slot. Koper was Jan Brom mer Dzn. Hij trouwde op 6 mei 1906 met Neeltje Govers Wd. Op 1 mei 1906 is dit echtpaar in het pand gekomen. Hierna kwamen Jaap Blaauboer en Grietje Brommer in de boerderij. Nu woont Jaap Jan Dirk Blaauboer alleen in het gebouw, na de verhuizing van vader en moeder Blaauboer naar Schagen. De boerderij heeft een dubbel vierkant. De gevelsteen was oorspronkelijk aangebracht aan de voorkant (zuidkant) van het gebouw. Door de tand des tijds is de tekst op het ogenblik moeilijk leesbaar. De boerderij is een afspiegeling van de bezittingen in die tijd, o.a. de familie Slot was eigenaar van diverse panden en landerijen. Het pand Stroet 49 ziet er nog fraai uit (zie foto.) Maar de rijkdom van weleer maakt plaats voor versobering. De qua inhoud grote gebouwen behoeven veel onderhoud en dat is voornamelijk door (rijkere) particulieren op te brengen. Hoeveel boerderijen zullen er over pakweg 50 jaar nog in goede conditie aanwezig zijn? Kunnen de Historische Verenigingen daar een rol in spelen? De tijd zal het leren. Jan Barsingerhorn. P.S. Indien U nog nadere gegevens over deze boerderij heeft of herinneringen, die van belang zijn, kunt U deze gegevens mailen naarjbarsingerhorn@hotmail.com. -10-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 12