VERSLAG VAN DE VELDSLAG VAN SENEFFE DOOR ADRIAEN JANSZ. KOCK. De slag bij Seneffe in Henegouwen (Wallonië) is een veldslag die rond 11 augustus 1674 werd geleverd tussen een Frans leger onder maarschalk Louis II van Bourbon-Conde 4e Prins van Conde (1621-1686) uit het departement Indre en een Nederlands-Spaans-Oostenrijks-Duits leger onder stadhouder Willem III Prins van Oranje-Nassau (1650-1702). Gedurende deze oorlog voerde Willem III een Nederlands/Geallieerd leger door de zuidelijke Nederlanden naar Noord-Frankrijk. Gedurende 5 weken manoeuvreerden de twee legers zonder slaags te raken. Op 10 augustus besloot Willem III direct via Seneffe richting Parijs te marcheren, om op deze wijze een veldslag af te dwingen. Conde stuurde een detachement van 500 ruiters naar Seneffe om de geallieerde voorhoede bezig te houden, en zodoende het pad van Willem III te blokkeren. Conde trachtte ondertussen het geallieerde leger te omsingelen met de 45.000 man die hij ter beschikking had, tegenover de 60.000 man van Willem III. Het bezig houden lukte wel, maar de omsingeling niet. Na een tien uur durende veldslag waren er meer dan 8.000 doden en gewonden gevallen. Beide legers trokken zich van het slagveld terug, maar de Fransen claimden daarna de overwinning. Verklaring na twee jaar van Adriaen op 3 september 1676. "Om met syn eygen paerdenwagen ende gespan voor ende wegens haer dorp te gaen, ten dienste vanden Landen in den optocht met den Heere Prince van Orange Willem III. Ende aldaer waer te nemen so danige orders des hy souden werden gecommandeert. Mitsdat Adriaen Koek voor ieder dagh die hy in dienste soude syn ende blyven soude genieten seven gulden, welck daghgelt syn begin stont te nemen met den uyttocht ende eyndigen met syn thuyskomst". Adriaen Jansz. Koek uit Hargen in de banne van Schoorl komt op 13 mei 1674 met de twee burgemeesters van Warmenhuizen overeen, om met zijn eigen paard en wagen voor het dorp Warmenhuizen te vechten in de oorlog te Seneffe in Henegouwen (Wallonië), tegen een vergoeding van f 7.- gulden per dag vanaf 13 mei tot en met 15 oktober 1674. "Achtervolgens welck contract Adriaen Koek sich inden dienst heeft begeven, ende deselve na behoren aen waer genomen van den 13Is mey tot den 13s October, ais wanneer Adriaen Jansz. Koek is ontslagen geworden inde slagh van Seneffe ende verloren hebbende syn paert ende wagen". -9-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 11