Tvi i\ TERPENLAND f Men spreekt dan wel van het vlakke polderland, maar in onze omgeving waren genoeg hobbeltjes in het vlakke landschap. Het is algemeen bekend dat er terpen lagen vanaf Warmenhuizen naar het Noorden tot bij Sint Maarten en Schagen. Terpen, opgeworpen door onze voorvade ren om enigszins droge voeten te houden in een gebied dat last had van zakkende veengronden en overstromingen. De meeste ter pen buiten de bebouwde kommen zijn tijdens de verkaveling van het Geestmerambacht letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Amateur geologen als de heren Schermer uit Schoorl, Westra uit Warmenhuizen en Wagenaar uit Krabbendam hebben indertijd op die terpen in het land nog veel onderzoeken gedaan en ook veel waardevolle informatie naar boven gehaald over het ontstaan van en het leven op deze terpen. Op bijgaand kaartje uit "Warmenhuizen op terpen" hebben ze er een aantal aangegeven en beschreven. F. Deze terp werd genoemd als de "Hoge Wurft" van Hogeboom. G. Was een terp uit een heel vroege periode. Men vond hier scherven van Belgisch (Ardenner) aardewerk. H. Is een verbindingswal tussen 2 terpen en stak ca. 50 cm. boven NAP uit. J. Dit was een grote terp, enigszins te Noordoosten van het dorp. K. Zijn 2 terpen, gescheiden door een dwarssloot. De terpen lagen in het verlengde van de Noordwal. In de volksmond werd die "de Werff' of "Wurfft" genoemd. L. Dit is de "Wulpenterp" maar hij werd ook "Vierhuysen" genoemd. Deze terp lag ten westen van het Nederlands Hervormd kerkhof. Nr. 17. Deze kleine terp aan de rand van de Brugsloot was de "Alingterp". Ook deze terp is in de jaren 1959-1960 met de verkaveling vlak geschoven, maar de naam leeft nog steeds voort in het dorp. SfHA6«N 2'JPE/ V.' dw*Rw..Hun:. \\.-r VtRSROOT.- HCORt'f' ;..TV"V LRÖïN \7 f MMft JAN AR ENE S 3L.OOT fëlKElT 5LOOT) GRltTltO StOOT DiTJgS SLOOT NSLOOT) Zn OU' ffGS.HK ELR) Ms-JXTT) LEONE 5 NAAR POMPSL.) OUDE KERK KERKES 38ÜGM BESTAANDE TERPEN SLOOT ffe VERDWENEN '3 TERPEN bUUkT BESTAANDE WALLEN VERDWENEN s SLOTEN VROEG-MtDDEL EEUWSE VERBLUFPLAAT5EN CAMP** SLOOT SOO eOOM 300 AOO Afb. Bestaande oude kern van terpen en wallen. Tevens zijn aangegeven de verblijfplaatsen uit de vroege middeleeuwen, die bij de verkavelingswerken in de jaren 1950-1960 werden gevonden. Ook de verdwenen terpen en sloten zijn ingetekend. De slootnamen uit onze tijd worden tussen haakjes vermeld. -5-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 7