VAN DE VOORZITTER We zijn volop in beweging. Een flinke groep vrijwilligers is enthousiast bezig met het museum, er wordt vergaderd, plannen uitgewerkt, werkschema's gemaakt en dit alles moet uiteindelijk leiden tot een mooi ingericht, en voor veel mensen interessant museum. De jaarvergadering was mijn vuurdoop, en het viel mee. De sfeer was gemoedelijk en gezellig, met ongeveer 50 geïnteresseerden konden we vlot alle agendapunten doornemen. Tijdens de rondvraag werden we verrast met de toezegging van de heer Keesom (zoon van de onlangs overleden Heer van Haringcarspel) dat hij het heerlijkheidsarchief van Haringcarspel aan ons museum te beschikking wil stellen. Dit behelst een aantal originele kaarten en gezegelde overdrachtaktes van de Heerlijkheid Haringcarspel. Hierover later meer. Bovendien schonk hij de vereniging een West-Friesland gulden uit 1793. De heer P. van Twuijver uit Dirkshorn overhandigde de vereniging een CD-rom met gescande foto's en ansichtkaarten van toen en nu uit Dirkshorn en Sint Maarten, terwijl er ook nog aanbod om foto's te scannen en een paar spontane aanmeldingen voor de museumgroep uit de zaal kwamen. Een leuke discussie over het originele gemeentewapen, met de tranen van de haring, vormde de afsluiting van de vergadering. Na de pauze leidde Ton Schotten ons met behulp van een diaserie langs en over de Westfriese omringdijk, waarna een ieder rond 17.00 uur voldaan huiswaarts ging. Dit is de laatste Zicht op Haringcarspel voor de opening van het museum, wat zoals het er nu uit ziet, in oktober gaat plaatsvinden. Voor het zover is wordt u middels een extra nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de voortgang. Een plezierige zomer. Rick de Ruiter NIEUWBOUW HISTORISCHE VERENIGING HARENKARSPEL 4 april 2006, 14 jaar Historische Vereniging Harenkarspel. Het jaar 2006 belooft voor de Hist. Ver. Harenkarspel een Historisch jaar te worden. Tussen de Bogtmanweg en de Veilingweg te Tuitjenhorn wordt een prachtig pand (boerderijvorm) gebouwd. Van Piet Blankendaal, directeur van Daalimpex, mogen we pakweg 20 jaar gebruik maken van het gebouw, dat volgens alle voorwaarden die het bewaren van historisch artikelen behoeven, wordt ingericht. Lichtinval, warmteregeling, ruimte en communicatie, overal wordt aan gedacht. Het is de taak van de Museumcommissie om de indeling van het gebouw goed in te vullen. Het is nog niet zo eenvoudig om alle artikelen, die Ben Buter heeft verzameld, te registreren en te inventariseren. Ook de in ons bezit zijnde boeken, tijdschriften en verdere artikelen, die we hebben verkregen, dienen op een verantwoorde manier in het gebouw opgeslagen te worden. En aan de bevolking te worden getoond. Het Bestuur van de Hist. Ver. Harenkarspel heeft een belangrijke taak om alles op een verantwoorde manier te regelen. Wij mogen deze verantwoording niet afschuiven maar we moeten zelf het initiatief nemen. Het is kort dag, met de bouwvak zal het pand worden opgeleverd en in oktober/november 2006 zal de opening plaatsvinden. Op een of andere manier is iedereen wel met het gebouw bezig. Of het nu een officieel Museum wordt of een gebouw waar historische zaken worden getoond, is volgens mij niet zo belangrijk. Als oprichter van de Historische Vereniging Harenkarspel en als enige nog actieve bestuurder vanaf het begin 1992, hoop ik dat het een succes wordt. En ben ik ook trots. Jan Barsingerhorn Op de volgende bladzijde ziet u de plattegrond van de benedenverdieping voor ons toekomstig museum. -2-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 4