ZICHT OP HARINGCARSPEL, een uitgave van de Historische Vereniging Harenkarspel, 15e jaargang, nr. 29, mei 2006. ISSN 1380-3069 Ledenadministratie: Jan Barsingerhorn, Tuinfluiterstraat 19, 1749 VN WARMENHUIZEN Correspondentieadres: Peter Kruijer, de Praam 19, 1747 TK TUITJENHORN Internet: harenkarspel.aeschiedenisbank-nh.nl INHOUD: VAN DE VOORZITTER2 NIEUWBOUW HISTORISCHE VERENIGING HARENKARSPEL2 UITJE NAAR MARINE MUSEUM IN DEN HELDER4 VAN DE PENNINGMEESTER4 TERPENLAND5 ARCHEOLOGIE OP HET "BUURTJE" IN WARMENHUIZEN.6 MUSEUM SURMERHUIZEN EENIGENBURG9 IN MEMORIAM C.H.A. KEESOM VAN HARINGCARSPEL 1917 - 200510 DE 36ste HEER VAN HARINGCARSPEL11 JEUGDHERINNERINGEN KLAAS VLAM 1923 TOT 1947 DEEL 312 'T ONGELUCKTE STE.MAERTEN NAE DEN SCHOORLER BEESTENMARCKT.20 EEN NIET ZO GESLAAGDE PROEFRIT IN DE ALKMAARDER HOUT.21 INDIEGANGER TOON HOF UIT KERKBUURT 1945-194822 INDIEGANGER JAN PRONK UIT KALVERDIJK 1945-194926 HARM VAN DER SPOEL UIT DIRKSHORN27 BOORDGELD29 DE GEUS. DE MOOR EN DIEPSMEER30 ZIJ HIELPEN DE DIEPSMEER BEDIJKEN35 OVERHAAL IN DE DIEPSMEER36 BESTUUR BESTUUR REDACTIE RICK DE RUITER WALTER LINGERAK WALTER LINGERAK Voorzitter 0226-392691 0226-392691 0224-552012 wa.lingerak@planet.nl PETER KRUIJER JAN BARSINGERHORN CEES VAN DEN BERG Secretaris Penningmeester/ledenadm. 0226-391733 0226-393663 0226-391628 pc.kruijer@hccnet.nl jbarsingerhorn@hotmail.com JAN JASPERS 0226-391312 MARK DEKKER MONIQUE ZWETSLOOT Vice Voorzitter Bestuurslid LIESBETH HOEKSTRA-BLOEMINK 0226-395238 072-5095253 0226-394917 HENK HEMAN JAAP MOOIJ PIET BOMMER Bestuurslid Archivaris 0226-392009 0226-393346 0226-391721 piet.bommer@quicknet.nl LIDMAATSCHAP Contributie per jaar €7,00 Jeugdlid tot 18 jaar €5,00 Huisgeno(o)te - 5,00 Donateur (minimum) - 5,00 Over te maken op postbanknummer 3096439 t.n.v. Hist. Ver. Harenkarspel te Warmenhuizen De redactie houdt zich het recht voor om artikelen, zonodig na overleg met de inzender, in te korten of te wijzigen, zodanig dat de strekking van het artikel niet wordt aangetast. Ook kan een artikel naar een volgende editie worden doorgeschoven. Artikelen uit dit blad mogen niet zonder meer voor publicatie worden overgenomen. U gelieve contact op te nemen met de redactie. Publicatie kan eventueel plaatsvinden na overleg met de inzender en vermelding van de bron. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 3