29 mei 1583 is Dirck d' Gues gedaagd om een brief te leveren betreffende het weeskind van hem en zaliger Aerian Claesdr. In 1583 is Dirk Jacobsz Goes (Gues?), van het Noordeinde van Koedijk, pachter van ruim 2 morgen Vroonland. Volgens het transportregister van Koedijk, ORA 6218, pag. 29, verkoopt Dirck Jacobsz (Jutlas?) alias Gues in 1584 dertien snees zaadland in de banne van Oudkarspel. De naam "Jutlas" is niet duidelijk, maar kan niet met de registers van Oudkarspel worden vergeleken, want die beginnen eerst in 1597. In 1584 verkoopt Dirck Jacobsz Gues ook zijn huis en erf te Koedijk. Vermoedelijk vertrok hij toen naar Huiswaard. 30 mei 1585 Dirck de Gues, waard te Huiswaard, heeft blijkens een schepenrol zes schapen gekocht. 25 januari 1587 Dirck de Gus genoemd als oom van zekere Luijtgin en zijn zuster. Het gaat vermoedelijk om de op 17 februari 1587 genoemde Jacob Cornelisz alias Luijtgin. 23 september 1588, Dirck Jacobsz Gues te Koedijk aangesteld tot substituut schout van Koedijk en Sint Pancras (zie ARA, Rekenkamer Registers, nr. 511, fol. 48). In 1589 is Dirrick Jacobsz Geus genoemd als pachter van Vroonland. Op 3 januari 1591 is Dirrick Jacobsz Gues genoemd als eiser wegens verteerde kosten. 30 juli 1592 is hij als "waert" vermeld. Hij is in de periode 1582-1592 nog enkele keren in de schepenrol vermeld, zonder nadere familiegegevens. Dirck de Geus is blijkens een schepenrol gehuwd geweest met Aerian Claesdr uit welk huwelijk tenminste één kind is geboren. 3. J.P. Geus, De families Hilles, De Geus en Tol, drie verwante korenmolenaars geslachten uit Sint Maarten, de Zijpe en Warmenhuizen, in: Zicht op Haringcarspel, uitg. Historische Vereniging Harenkarspel H.V.K.), 11 (2002), nummer 22, pag. 21-24. 4. J.G. van Beek, Eigenaren en bewoners van de korenmolen te Warmenhuizen., in: Zicht op Haringcarspel, uitg. H.V.H., 10 (2000), nummer 17, pag. 10-13. Hierin verwijzing naar Th. Molenaar: Reijer Psz., Molenaar en andere molenaars in Westfriesland. 5. Bart Slooten, De maalderij der firma wed. C.Bos Czn. te Koedijk in 1998, in: De Gouden Engel, uitg. Historische Vereniging Koedijk 2002, nummer 6, pag. 17-19. 6. J.P. Geus, De Familie De Moor, in: Zicht op Hahngcarspel, uitg. H.V.H., 10 (2001), nummer 20, pag. 14-15 en 11 (2002), nummer 21, pag. 13-17. a. J.P. Geus, De bouw van de eerste molen van de Diepsmeer, in: West- Friesland Oud en Nieuw, Hoorn, 54® bundel 1986, pag. 41- 46. b. J.P. Geus, Iets over de Noordermolen der Diepsmeer, in: Molenpost, Alkmaar 1978, 5/1. c. J.P. Geus, Er waren meerdere families Diepsmeer, genealogie A, in: Westfriese Families 34 (1993), pag. 79-84. Reactie en aanvulling op in 1972, pag. 45, 1973, pag. 54, en 1975, pag. 20, verschenen artikelen van Fr. Inniger Pzn. respectievelijk J.W. Joosten.; J.P. Geus, Er waren meerdere families Diepsmeer II, genealogie B, in: Westfriese Families 36 (1995), pag. 134-143. Betreft de Koedijker familie Jonge Noomke, later genoemd Diepsmeer. d. J.P. Geus, Er waren meerdere families Diepsmeer III, in: Westfriese Families 40 (1999), pag. 109-115. Betreft families waarschijnlijk niet verwant aan genealogie A of B (zie noot c). e. J.P. Geus, Het afpalen in 1590 van de meren in de heerlijkheden Warmenhuizen, Oudkarspel en Harenkarspel., in: Holland, uitg. Historische Vereniging Holland, Leiden 1977, pag. 49 e.v.; J.P. Geus, De sluis van de Diepsmeer, in: Van Otterplaat tot Groenveldsweid, uitg. Stichting Langedijker Verleden, Zuid- Scharwoude, 4 (1998), pag. 30-35. f. G. Kalverdijk, Geschiedenis van de eerste droogmakerijen in Nederland, in: Zicht op Haringcarspel, Uitg. H.V.H., 13 (2004), nr24. g. J.P. Geus, Het Vronlegeister Ambacht, één der oudste bedijkingen van Holland, in: Alkmaars Jaarboekje, 1973, pag. 58-79. h. G. Kalverdijk en Drs. C. Rogge, Het behoud van het Kerk- en Dergmeercomplex, in: Coogblick, nieuwsbulletin van de Stichting C.O.O.G. (Coördinatie Onderzoek Oud Geestmerambacht), 8 (2003), nummers 1 en 2, pag. 2-8 en 3-4.; G. Boekei e.a., Warmenhuizen, meer dan vier eeuwen veld en waternamen. Uitg. Stichting C.O.O.G., Sint Pancras 2002. Met indexen, ook op de landeigenaars, 253 pag.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 36