vaart naar het hospitaal, waar een operatiekamer was ingeruimd. Dit transport was het werk van H. van der Stoel. De verpleegsters en chirurgen stonden klaar, wassen, verdoven, messen, mesjes, arterieklemmen en toen was de blinde darm eruit en de zaak gezond.... Het grondpersoneel van het Marine Vliegkamp Priok, de mannen, die het vliegen mogelijk maken, bestaat nog voornamelijk uit oorlogsvrijwilligers. Dit is niet het geval met het vliegend personeel, waarvan de meerder heid is samengesteld uit oorlogsveteranen. Zij waren het, die gedurende de afgelopen oorlog de naam van het vliegende gedeelte der Koninklijke Marine hoog hielden in een Sword-fish, Hell-cat, Seafury, Barracuda of grotere vliegtuigen, zoals Mittchel-Beaufigh- ters en... Catalina's. Hetzij als vlieger, waarnemer, boordschutter of als telegrafist. Voor het verkennen zijn de Catalina's bijzonder geschikt. Met zijn twee "Pratt and Whitney"-motoren, die tezamen 2500 paar denkrachten ontwikkelen en met volle tanks, kan een "Cat" een etmaal in de lucht blijven hangen. Gedurende de oorlog heeft dit vliegtuigtype dan ook zijn bruikbaarheid bewezen. De belangrijkste taak naast het verkennen is zeker die van bombarderen. Dit wordt door de bemanningen dan ook geregeld "droog"(met oefenbommen) beoefend. Op het redden van schipbreukelingen is het Marine Vliegkamp Priok speciaal ingesteld. Het gebeurt door een "dirigerende" Catalina in de lucht en een snel varende motorboot (die ruim 40 knopen haalt) op het water. Een unieke taak voor de Marine Luchtvaart Dienst. Reeds in 1919 had de Koninklijke Marine in Priok haar basis. Er is een tijd geweest, dat er alleen leven in de brouwerij kwam, als een escadrille eens aan kwam vliegen. De commandant hiervan was dan tevens commandant van het vliegkamp, doch veel meer dan de uiteraard noodzakelijke wacht bleef er 's nachts niet over. Het was er verre van aangenaam toen in die halve rimboe. De ouderen herinneren zich nog de beroemde W.A.- en T-kisten, die er neerstreken terwijl er ook wel eens een vliegtuig op bezoek kwam, dat door een oorlogsbodem buitenboord werd gezet, de zg. V-kist. In 1938 werd er plotseling met man en macht wederom gebouwd (op de wijze van "als het kalf verdronken is, dempt men de put") en toen de oorlog tegen Japan dan ook uitbrak was' het kamp nog niet geheel klaar voor zijn eigenlijke bestemming. Voor de capitulatie in 1942 werden de hangars vernield. De wanden klapten als een kaartenhuis ineen. De Jappen hebben de loodsen later weer overeind gezet en zo staan ze er thans nog. Het kamp is in de afgelopen jaren helemaal afgebouwd en het ziet er nu keurig uit. Het is een wereldje op zichzelf, dat Marine Vliegkamp Priok. Een wereldje, waar hard gewerkt wordt, zowel door hen die vliegen, als door degenen, die het vliegen mogelijk maken. Maar beklaag hen niet, de eenzamen want niet voor niets noemen ze hun kamp: "Ons sanatorium" Tot zover deze beschrijving over het leven in dit kamp toen. Op 26 september 1949 bracht het ss Sibajak" H. van der Spoel weer naar Holland. Na enkele weken kon hij weer als mecanicien aan de slag. Op onze vraag om zijn verblijf in Indië te omschrijven stelt hij: "Ik heb erg geboft dat ik in Priok geplaatst werd. "Ons Nest" werd dat genoemd en soms wel "het sanatorium". Lang niet iedereen was zo mazzel, is van der Spoel met ons eens. Catalina PBY-5vliesboot. -28-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 30