HARM VAN DER SPOEL UIT DIRKSHORN Dat er grote verschillen waren tussen de stationering en de onderdelen waarbij onze militairen in het voormalig Nederlands Indië hun dienstplicht vervulden bewijst het verslag van Harm van der Spoel uit Dirkshorn, geb. 24-03-1926. M.S. Kota Int en. Hij voer met de Kota Inten op 28 augustus 1947 naar het toenmalig Nederlands Indië. Tot Port Said hadden ze een goede reis, kregen toen echter motorpech wat enkele dagen oponthoud gaf. Daarna kon de reis zonder problemen worden vervolgd. Het was warm aan boord, de onderkomens waren zeer bekrompen, het eten was matig, ontspanning slecht, maar hij was niet zeeziek. In de haven van het toenmalige Batavia, Tandjong-Priok, ging hij van boord en werd geplaatst op het vliegkamp Priok van de marine. Hij is daar zijn hele Indië tijd gelegerd geweest. Akties heeft hij niet hoeven mee te maken. En de militairen op het kamp hadden een zeer goede verstandhouding met de burgerbevolking. Dit had ook te maken met het feit dat er nogal wat burgers op het marinekamp werkten. Jan Rentenaar, ook uit Dirkshorn, heeft hij daar ontmoet. Het volgende verhaal geeft een indruk van de activiteiten van onze militairen in die jaren op dit marine vliegkamp met watervliegtuigen of vliegboten van het type Catalina. Het is geschreven in de stijl van tegenwoordige tijd van die jaren door D. Steenmeijer, 2e It. der mariniers. "Op een rechthoekig schiereiland, dat door een hek van prikkeldraad van de landzijde is afgesloten, ligt het Marine Vliegkamp van Tandjong Priok, het "nest" voor de Catalina vliegboten der Marine Luchtvaart Dienst. Grote hangars en gebouwen, een machtig voetbalveld en vliegtuigen met een ontzaglijk grote vleugelspanwijdte. Doch de enige manier om dit "kamp van formaat" te bereiken is met behulp van een akelig klein pontveer tje, dat met handkracht over een smal watertje wordt getrokken. Weinig comfortabel en de trekschuit tussen Edam en Volendam gaat op het ogenblik zeker vlugger. De communicatie met het achterland is niet best. De verbinding met alle plaatsen in de Archipel die een redelijk schone rivier of baai tot hun beschikking hebben, is echter des te beter. Is er een ernstige ziekte te Tandjong Oeban of is elders chirurgisch ingrijpen nodig, waar die plaatselijk niet voor handen is, een seintje naar het vliegkamp en een kwartiertje later is er reeds een "Cat" in de lucht. Zo gebeurde het onlangs, dat er hulp gevraagd werd voor een zieke, die zich aan boord bevond van een vaartuig van de Gouvernements Marine, dat in de Bantam Baai patrouilleerde. Drie uur nadat het bericht op het Vliegkamp binnenkwam, was de patiënt reeds geholpen. Catalina (PBY-5) vliesboot in Nederlandse "kleuren Dat ging vrij eenvoudig. De Catalina ging de lucht in, zocht het vaartuig op en landde daarna op het water en nam vervolgens de patiënt over, terugvliegen en meren aan de boei van het vliegkamp. De zieke werd per sloep naar de wal gebracht. De ambulance auto stond klaar. Vervolgens in vliegende KONtXKIJJtt ROTTHIDAMSCHt UOYO -27-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 29