D.M.S. Indravoera Na een reis van een maand kwam het schip met Toon In Rotterdam. Ze werden ont scheept, voorzien van distributie bescheiden en met de bus naar huis gebracht. Er volgt een periode van bezoeken en bezocht worden. Na enkele weken gaat hij Peter Hof helpen met het taxirijden. Op 1 september wordt hij gedemobiliseerd en is nu weer burger. Nu moet er werk gezocht worden en dat valt erg tegen. Uiteindelijk komt Toon in Heemstede bij de fa. Dijkstra, een lampenkappenzaak. Hij is daar ook de chauffeur en deed van alles. Zondag 24 oktober 1948: Om half 9 te kerk in Heemstede, daarna biljarten in Ver. Gebouw, 's Middags naar voetbal kijken, Leiden - Heemstede 1-3. Na de wedstrijd was er nog een knokpartij!! 's Avonds naar concert in Haarlem van de Kilima Hawaians. Later kwam Toon Hof bij de gemeente Harenkarspel aan het werk, bij de gemeente reinigingsdienst. Van deze baan met de vuilniswagen zullen veel Harenkarspelers zich hem nog herinneren. Dit was een wel zeer uitgebreid verslag van een militair die 2_ jaar in Indië doorbracht, Even rusten tijdens 2 daagse patrouille Maart 1948 Kebataeran wat mogelijk werd gemaakt door het dagelijkse bijgehouden dagboek. Oud militairen zullen er veel in herkennen, voor anderen een indicatie hoe het er toe ging in die tijd. Mevr. Hof vermeldt zelf nog dat de ziekte die hij in Indië opliep, zich na 40 jaar weer open baarde en hij na 1_ dag is overleden. Triest. In het dagboek zijn 2 vaste punten, ten eerste het weer. Praktisch elke dag wordt vermeld wat voor weer het die dag was en ten tweede het geloof. Elke gelegenheid werd aangegre pen om naar de kerk te gaan, ook in Indië. Onderstreepte passages zijn letterlijk overgenomen uit het dagboek. Bewerkt door C.P. v.d. Berg N.V. Rotterdamse he Lloyd -25-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 27