verzetstrijders, red) Op onze vraag op het formulier of de betreffende militair vaak verplaatst werd, antwoordden de meeste met "nogal veel". Ook Toon Hof werd nogal eens overgeplaatst. Dit had ook te maken met de omstandigheid dat ze zo kort na de bevrijding van Indië (aug.'45) daar waren. En vooral omdat de politieke situatie zeer onstabiel was. In deze tijd ging hij nog eens op bezoek bij G. van Dam, die in het militair hospitaal was. De artillerie wordt in stelling gebracht aug 1947 - le politionele actie Maandag 15 juli 1946: 's Morgens op patrouille naar de theefabriek op de "Gedeh". 's Nachts waren daar huizen in de brand gestoken. We waren om 2 uur weer binnen. Om 3 uur was er weer alarm en moesten we weer heen. We konden er niet komen, want ze hadden de weg opgebroken. Laatste stuk gelopen. Geen daders gevonden, 's Avonds op wacht van 7-9 uur. De dag erna werd een vrachtwagen beschoten en sneuvelden er 4 militairen. Ze verhuizen naar Patjet en hun oude kamp wordt door extremisten in brand gestoken. Ze verhuizen van Tjikerang naar Tjandjoer en Tjimahi. Op 17 april 1947 kwam Nic. Boon op bezoek. (Nieuwsbrief sept.2005, red) Voor Toon volgt weer een periode van patrouille lopen, rijden met de truck, verhuizen. Maar nog steeds in de omgeving van Bandoeng en het wordt steeds onrustiger en gevaarlijker. Er vallen af en toe slachtoffers. In augustus 1947 begint een grote actie tegen de T.R.I. (Tentara Republik Indonesia), het onofficiële leger van Indië. Ze trekken op naar Midden Java, aan de noordkust. Ze beleven een moeilijke tijd. De "vijand", meestal bendes, steken suiker- en theefabrieken in brand, vernielen bruggen en wegen, terroriseren de bevolking, er wordt gestolen en gemoord. Het is een guerrilla oorlog. Hij schrijft: Donderdag 4 augustus 1947: Auto wat opknappen. Er is weer grote actie. Er vloog een carrier over de kop. 1 Dode en 3 gewonden door beschietingen, 's Nachts werd ons kamp beschoten en er werd met handgranaten gegooid. Ma.5. di.6. wo. 7 januari 1948: Ziek op bed gelegen met malaria. Op 19 januari 1948 gaat hij op ziekenrapport en wordt er geelzucht geconstateerd. Toon moet rust houden tot 8 maart. In die tussentijd ontmoet hij Henk Dekker (Henne). Maandag 12 april 1948: Drukke dag met verhuizen. De posten zijn overgenomen door 5-6 R.l. Wij zijn naar Batang verhuisd. Zitten nu te wachten op vertrek naar Holland. Er werden in Pekalongan het vertrekkende bataljon feestelijkheden aangeboden als dank voor de bevrijding en bescherming van de burgerbevolking. Ze vertrokken naar Tjililitan bij Batavia. Hier ontmoet Toon Jb. Boekei. Herstellingswerkzaamheden dec. 1947 Maandag 21 juni 1948: Om half 6 gewekt, alles klaarmaken voor vertrek. Half acht vertrokken naar de haven Tandjong-Priok. Om 9 uur op de boot. Jb. Boekei aan de haven om afscheid te nemen. Muziekcorps op de kade, speel om 4 uur Wilhelmus bij vertrek van de "Indrapoera". -24-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 26