bewaking te doen. Er wordt ook aan exercitie, militaire theorie en wapenleer gedaan. Vrijdag 7 september 1945: W.wind. De boel inpakken, 's Middags verhuizen naar Noord- wijkerhout met de auto. Hier begint de echte militaire opleiding. Exerceren, velddienst, schietoefeningen, sporten enz. Vrijdag 5 oktober 1945: Het is mooi weer. Exercitie. Richten met geweer. Groepering, 's Middags wordt uitleg gegeven om te tekenen voor Indië. 's Avonds feest in de kantine. Vrijdag 12 oktober 1945: W.wind. Kamer wacht. 's Middags getekend voor Indië. Dan gaat het snel, 20 oktober krijgt Toon 10 dagen verlof om afscheid te nemen, maar het duurt nog een maand voor ze uit Noord- wijkerhout vertrekken. In die maand wordt er druk geoefend en krijgen de militairen verschillende injecties en voorlichtingsfilms. Vrijdag 30 november 1945: Kalm weer. Inpakken. Om 10 uur te kerk.'s Middags 5 uur vertrokken met auto's naar Leiden, verder met het spoor om 9 uur. Kwamen om 11 uur aan in Amsterdam en weer vertrokken om 12.40 (00.40) naar Utrecht. Van daar naar Nijmegen, dan naar Tilburg, Breda, Rozen- daal, dan naar Essen in België en vandaar naar Antwerpen, Dendermonde, Merelbeke, Gent, Brugge en tenslotte Ostende. Op de boot naar Dover in Engeland. Vertrek van de boot om 13.00 uur en aankomst in Dover om 17.40 uur. Toen debarkeren, de zeereis was goed gegaan, niet zeeziek. Hier in Engeland kreeg men een vervolg militaire opleiding en werden de O.V.W.ers (Oorlogsvrijwilligers, red) voor Indië klaar gestoomd. Toon zat in een kamp in Easthamstead. Op zondag 30 december 1945: Eerst om 7 uur naar de kerk, daarna inpakken, en dan met de trein naar Southampton. Hier lag de boot de "Alcantara" klaar om met een gemengd gezelschap 3200 man en vrouw, de reis naar Indië aan te vangen. Dinsdag 8 januari 1946: Mooi weer. Om 8 uur kwamen we in Port Said. Water en olie tanken. Ziet er allemaal mooi uit. Er zijn muntjesduikers en veel bootjes om het schip om waren te verkopen. Het was voor ons verboden iets te kopen, 's Avonds was er film in de bioscoopzaal. De reis gaat verder en ze passeren de "Johan van Oldebarneveld'. In Trincosmali op Ceylon wordt weer getankt. Hier gaan Marva's en Engelse marine van boord. Ze varen langs de kust van Sumatra en naar de haven van Singapore. Na 10 dagen in de haven gingen hier de militairen van boord naar een kamp in Chea. Het was er geweldig smerig. Na een week worden ze verplaatst en op 26 maart vertrekt men weer naar Singapore en dan met de "Salween" naar Indië. Vier dagen later lag men in de haven van Tandjong-Priok. Ze worden gelegerd in de buurt van Batavia (Djakarta), Hof moet proefrijden op een vrachtwagen en slaagt en is dus nu chauffeur. Er volgt een periode van patrouille lopen, wacht houden, mensen en materiaal vervoeren. Ze worden beschoten, ze doorzoeken kampongs op zoek naar "peloppers" (opstandelingen, een soort Achter de bungalow met de waschknechten, Mersing 1946 -23-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 25