vanwege de inhoud van het gebed, en de wijze waarop om behoud werd gebeden, kreeg dit een bijzondere betekenis, wetende dat Wagenaar een belangrijke rol speelde in de verzetsgroepen in Noord Holland. Hij verkeerde dagelijks in levensgevaar door dat werk, het redden van joodse mensen en wat daar mee samen hing. Op deze wijze heb ik verder ook kennis gemaakt van de andere familieleden van de familie Wagenaar. Een zwager van Wagenaar, Piet Wagenaar en zijn vrouw Clazien Wagenaar hebben mij toen aangeboden bij hen in het landbouw bedrijf te komen werken. Ik heb dit graag aangenomen, omdat deze mensen nu al bekend voor mij waren. Het gezin van Wagenaar bestond uit man, vrouw Clazien en baby Dick van enkele maanden. Inmiddels was het ongeveer voor jaar 1943 geworden. De boerderij droeg de naam "Ora et Labora". Behalve Piet woonde ook zijn vader in een ander deel. Piet Wage naar had een groot kassenbedrijf; het hoofd product was tomaten, in andere seizoenen spinazie en witlof. Op de rest van het land koolsoorten, bloembollen, aardappelen. Verder hadden zij voor gezamenlijk gebruik 2 koeien, 3 paarden, enkele varkens en verder geiten, kippen konijnen. Ik heb mij de gehele onderduikperiode bezig gehouden met de verzorging van de beesten; ik mocht dat werk graag doen. Dit was uiteraard maar een klein onderdeel van alle soorten werk welke ik daar in die jaren heb verricht. Het was vooral in het begin wel echt een "nieuwe leerschool". Vooral het werk op het land was een hele gewenning. De eerste dagen waren zeker niet gemakkelijk, wanneer je tot dusver op een kantoor hebt gewerkt. Maar na een inwerkperiode was ik er gauw aan gewend, en waren mijn spieren voldoende sterk. Het ploegen en eggen, het grove werk gebeurde met ploeg en eg met de paarden er voor. Dit werk werd uiteraard altijd door een vakman gedaan; voor mij nog altijd een prachtig beeld, twee sterke paarden voor de ploeg. Maar rooien van aardappelen en bloembollen, en ook daarvan hadden wij een grote hoeveelheid, dat gebeurde allemaal nog met de hand. Heel veel werkzaamheden werden nog met de hand gedaan. Verder liepen de werkdagen in de zomerperiode van 6 uur tot 6 uur, waarbij ik dan altijd het voorrecht heb gehad, om een uur eerder op te houden omdat ik meewerkte bij het bereiden van de maaltijd. Gezien het feit dat Wagenaar een grote kas had waarin tomaten werden gekweekt, moesten wij tijdens het oogsten van de tomaten, echter wel om 5 uur beginnen. Vooral bij zonnig weer moest je proberen om rond 10 uur het plukwerk te hebben gedaan; het is dan erg warm en bedwelmend, waarbij je dan bijna "omvalt van de slaap". Wij pluk ten op zo'n morgen honderden kilo's, welke daarna nog moesten worden gesorteerd. Enige tijd daarna heeft Vader Wagenaar ook een onderduiker in huis genomen, Jan van Geest uit 's Gravezande. Dit was uiteraard een plezierige omstandigheid. Zo werden wij collega-onderduikers, de een uit 's Grave zande en de ander uit Warmenhuizen. Wij zeiden wel eens tegen elkaar "dat hadden we vroeger nooit kunnen dromen". Je zag nu jezelf als onderduiker, zoals nog vele honder den in de omgeving. Het was toen nog de periode waarin alle jonge mensen die maar van enig nut voor de Duitse oorlogsmachine waren, werden opgeroepen en waarvan toch een groot aantal naar Duitsland ging. Daarnaast werden nog vele oudere mannen opgeroepen voor werk in Nederland wat dan in hoofdzaak bestond uit het bouwen van een verdedigingslinie langs de Nederlandse kust. Met de veiligheid van de onderduiker viel het in de beginperiode wel mee. Dat betekende overigens niet dat ik met Jan van Geest uit 's Dhr. Cor Wagenaar (1901-1945). Opererend als Henk Wessels" onptpopte deze Heerhugowaardse bloembollenhan delaar zich als de Architect van de LO in Noord-Holland noord, de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. Hij heeft velen een veilige plaats bezord. Nadat hij werd opgepakt in een trein is hij omgekomen in een concentratiekamp. J. de Vries. -15-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 17