H indertijd dezelfde ophogingslagen aangetrof fen, maar ook trof men hier dichtgegooide greppels aan. Over deze greppels lag weer een laag rood gebakken klei of leem. Men denkt dat dit aangebracht is om een droge loopomgeving te creëren. In deze opgraving vond men resten van aardewerk, o.a. kogel- potten en bolle potten. Ook aardewerk uit het Duitse Rijnland wat, zo vermoedt men, via de handel over Dorestad hier terecht is geko men. (Het vroegere Dorestad heet nu Wijk bij Duurstede). Op deze plek werden ook de sporen van 2 woningen gevonden. Het blijkt dat de terp in de 11e eeuw al was bewoond. Een bijzondere vondst welke bij deze bewoningsfase behoort, is een waterput, gemaakt van een 3 meter hoge en maximaal 80 cm brede ton of wijnvat. Op dit deel van de terp "Hartentorp" werden ook weer materialen gevonden die er op wijzen dat de bewoners een gemengd boerenbedrijf uitoefenden. Beenderen van rund, varken, schaap en paard en sporen van gerst en rogge kunnen als economische basis worden verondersteld. De vondst van steenkoolslakken kan een aanwijzing zijn dat er ook tijdens de late middeleeuwen een smid aanwezig is geweest. Het is dus vrij zeker, dat bewijzen de opgravingen, dat onze streken al in de 10e en 11e eeuw bewoond waren, schaars bewoond waarschijnlijk. De mensen levend van landbouw, veeteelt, jacht en visserij. Door het telkens ophogen van hun leefgebieden, zich beschermend tegen het water. Ongetwijfeld was het een hard en primitief bestaan. Maar het maakte de men sen ook inventief, de vondsten van houten stelen en voorwerpen die als schop gebruikt zijn bewijzen dat. Maar ook de beenderen, als het spaakbeen van een paard, een z.g. glis. Het been is aan één zijde doorboord met een gaatje van ca. 1 cm. Het is door veelvul dig gebruik afgesleten en komt uit de 12® eeuw. Men heeft ermee geschaatst of men gebruikte het voor sleden. C. v.d. Berg, met dank aan Arnold Verhulst van de gemeente Harenkarspel MUSEUM SURMERHUIZEN EENIGENBURG Jy®lP vvw Qp zaterc|ag 20 mei a.s. wordt Museum Surmer- huizen Eenigenburg aan de Kerkweg officieel geopend. Zondag 21 mei is er dan van 11.00 tot 17.00 uur een open dag en vanaf 28 mei tot 1 oktober is het museum iedere zondag geopend van 11.00-17.00 uur. Het museum toont het in authentieke staat teruggebrachte daglonershuisje (midden 19® eeuw). In de naastgelegen expositie- en documentatieruimte zijn de geloofsvervolging en het daaruitvoort- vloeiende vertrek in 1849 naar Amerika van een aantal families uit onze streken belicht. De ontwik keling van de familie Eenigenburg (deze achternaam komt in Nederland niet meer voor) in Amerika vormt ook een deel van de tentoonstelling. Op de bovenverdieping van het museum krijgt de be zoeker een blik in de geschiedenis van het RK Genootschap Sint Maarten en het Rijper schooltje. Secretariaat: Surmerhuizerweg 16, 1744 JC, Eenigenburg. Telefoon-.0226-393172 E-mail: infofëöEenigenburg. nl Website: www. Eenigenburg.nl Bankrekening nr. 15.59.13.484 Rabo Tuitjenhorn 50 jaar "vooruitgang"" hier stonden de twee boerderijtjes, met zicht op de kerk, de achterzijde van, toen het Patronaat en de huizen van het "Buffelepad". Feit blijft; zelfs de mensen in de boerderijen konden nauwelijks hun brood verdienen. Nu is JPB een belangrijke werkgever.. -9-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 11