Illustraties omslag: voorgrond: het Haarlemmermeer. Pen- en penseeltekening door Cornells van Noorde, 1767. Provinciale Atlas Noord-Holland, Haarlem, inv.nr. 53-003303 K. Achtergrond: plankaart van de drooggemaakte Haarlemmermeer (noorden rechts), "gedaen door Ian Adriaensz. Leech Water Inginieur ende Molen Maker vande Rijp in Noordt Hollandt", en door hem opgedragen aan dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 1640. Collectie Hoogheemraadschap van Rijnland A-1167. Leeghwater en het Haarlemmermeer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2009 | | pagina 3