Jhr.Mr. Pieter van Foreest - (1845-1922) dijkgraaf, herenboer en politicus 1 Jhr.mr. Pieter van Foreest (1845-1922) a se Wat was hij niet, deze telg uit een befaamd Noord-Hollands regentengeslacht? Eigenaar en bewoner van het landgoed Nijenburg in Heiloo, herenboer, burge- meester en wethouder, kamerlid, oprichter en commissaris van twee landbouw- oc banken en bestuurder van diverse boerenbonden. Boven alles was hij dijkgraaf: van de Oosterzijpolder en de Boekelermeer bij Heiloo en van de grote hoog- h- heemraadschappen van de Uitwaterende Sluizen en de Hondsbossche. (5 Landjonker Pieter van Foreest had een geheel eigen stijl vol humor waarmee hij in het parlement furore maakte. Maar ondertussen werd zijn enorme prakti sche kennis van de landbouw en de waterstaat door iemand als minister Corne lls Lely hogelijk gewaardeerd. Hoewel Van Foreest in de omgang de gemoede lijkheid zelve was, hebben we toch te maken met een echte regent die meende te weten wat het beste voor zijn geliefde Noord-Holland was. De glorietijd van de oude elite van landjonkers-regenten was echter reeds lang voorbij en binnen het Noorderkwartier vormt jhr.mr. Pieter van Foreest de allerlaatste vertegen woordiger van formaat van deze eens zo machtige klasse. Zijn dood markeert het einde van een tijdperk. Vrienden van de Hondsbossche, Kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis 1981 - 2006 L.F. (Frank) van Loo Annemarie van Loo-Mulder M H H SO z M cc KJ fP D hoogheemraadschap Hollands O Noorderkwartier 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2006 | | pagina 1