Inhoudsopgave Inleiding3 Jhr. mr. Gijsbert Fontein Verschuir van Heiloo, Oesdom en Ter ('.«ulster4 De Hondsbossche Zeewering aan het begin van de 19° eeuw 8 Dijksteen voor de Hondsbossche 10 Brusselse mode voor de familie Fontein Verschuir 15 Verdachte privéhandel? 17 Bijlage 20 Noten 21 Herkomst illustraties 23 Dankbetuiging en Colofon 23 Illustratie omslag: Gijsbert Fontein Verschuir. Litho door I.C. Elink Sterk, circa 1830. 2 DIJKSTEEN - BRUSSELSE MODE - VUILNIS HHN 50 GEMENEDIJK 221259.indd 2 02-12-2005 11:42:37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2005 | | pagina 2