Een glanzend aandenken: de hens- of hengstbeker van het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche. Gijsbert Fontein Verschuir en zijn medebestuurders schonken deze zilveren beker in 1815 aan het hoogheemraadschap. De kwitantie is tussen de papieren van Fontein Verschuir bewaard gebleven. Zo weten we dat de beker 336 gulden en 3 cent heeft gekost. DIJKSTEEN - BRUSSELSE MODE - VUILNIS 19 HHN 50 GEMENEDIJK 221259.indd 19 02-12-2005 11:43:35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2005 | | pagina 19