DIJKSTEEN - BRUSSELSE MODE - VUILNIS 22' UITGAVE VAN DE VRIENDEN VAN DE HONDSBOSSCHE, KRING VOOR NOORD-HOLLANDSE WATERSTAATSGESCHIEDENIS (2005) Gijsbert Fontein Verschuir en de inkoop van dijksteen voor de Hondsbossche 1809-1825 DiederikAten HHN 50 GEMENEDIJK 221259.indd 1 02-12-2005 11:42:34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2005 | | pagina 1