Het werk aan de sluiting van de doorbraak te Scharwoude. Hier was continu een uit honderden arbeiders bestaand dijkleger aan de slag. In het midden op de achtergrond het kerkje van Oudendijk. Links daarvan, achter de driepotige heistelling, het kerkje van Beets en uiterst rechts de huisjes van Scharwoude aan de dijk. Tekening in rood krijt door M. Withoos. Rijksarchief in Noord- Holland, Haarlem. Dirk Pietersz. Abbestee kreeg half januari 1676 van de Gecommitteerde Raden opdracht om een kaartje van de werken bij Schar woude te maken. Exemplaren van dit kaartje werden overlegd aan de Raden, de Staten van Holland en stadhouder Willem III. Het hier afgebeelde exemplaar is bewaard gebleven tussen de papieren van Jacob van Foreest en niet eerder gepubliceerd. Duidelijk zichtbaar zijn de restanten van de oude palenrij ("t'eerste gemaeckte werck") en de driedubbele palenrij gevuld met wier, aarde, rijs en steen verder zeewaarts om het grote, tot 50 voet (ruim 16 m.) diep uitgespoelde gat heen. Regionaal Archief, Alkmaar. 48 EEN GEMENE DIJK?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2004 | | pagina 48