De doorgraving van de Omringdijk bij Aartswoud tijdens de inpoldering van de Wieringermeer leverde een zeldzame inkijk in de geschiedenis van de zeedijk van de Vier Noorder Koggen op. Het door paalwerken bijeen gehouden massieve wierpakket is goed te herkennen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Purmerend. 40 EEN GEMENE DIJK?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2004 | | pagina 40