Rondom de Omringdijk Al jaren leefde binnen het bestuur van de Vrienden van de Hondsbossche de wens een uitgave santen te stel len over die andere beroemde dijk in Noord-Holland, de Westfriese Omringdijk. Dit voornemen kreeg een extra impuls door het in november 2003 door de Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap en de Fryske Akadenty in het Zuiderzeemuseum georganiseerd symposium. Dit was geheel gewijd aan de stimulering van de bestudering van de Westfriese geschiedenis. Diverse bestuursleden van de Vriendenkring woonden het sym posium bij en het vormde aanleiding ont eindelijk eens vaart te maken met het oude plan. Het resultaat ligt nu voor u. Het is in feite een dubbelnummer waarin twee onderwerpen uit de historie van de Omringdijk worden besproken die nauw verband met elkaar houden. In het eerste deel wordt de geschiedenis van het dijkbestuur in West-Friesland tot 1637, het Groot Proces en het hiermee verband houdende kaartmateriaal besproken. In het twee de gedeelte staat de watersnoodramp van 1675-1676 en zijn bestuurlijk-politieke nasleep centraal. Het lijkt op het eerste gezicht misschien allemaal wat saai, zeker die juri dische strijd van het Groot Proces met zijn eindeloze serie van memories, getuigenverklaringen, replieken, duplieken enzovoort.Toen Johan Schilstra begon aan het overbeken de boek In de ban van de dijk had hij er wellicht ook wel een beetje een hard hoofd in. Hij schreef in het voor woord dat de geschiedenis van de oude en onmisbare dijk eigenlijk erg eentonig was en vol zat met herhalingen. Het ging niet om een indrukwekkende historie, maar om heel veel droge stof, aldus Schilstra in 1974. Vervolgens weer legde hij dat alles zelf door een meeslepend epos over de Omringdijk te schrijven dat de lezer vanaf de eerste, veel geciteerde regel - "Er is langer aan gewerkt dan aan de pyramiden, kathedralen en de Chinese muur" - in de ban hield. Ons verging het anno 2004 - 30 jaar na Schilstra - niet anders.Wij hadden beide moeite om een punt achter het onderzoek te zetten omdat er steeds weer nog zoveel meer wetenswaardigs in de archieven te vinden bleek en de prachtige kaarten uit de 17e eeuw steeds weer andere vergezichten op West-Friesland opleverden. Hopelijk sche mert iets van die betrokkenheid in deze 21e uitgave van de Vriendenkring door. DiederikAten Jan de Bruin Scharwoude, 5 november 2004. Foto C. de Gooyer. EEN GEMENE DIJK?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2004 | | pagina 3