W i, 33= BBSRü n X X a -■ - betrokken bij de inpoldering van enkele binnenmeren. Hij had de technische leiding over de bedijking van de Baars- dorpermeer (1624-1625), enkele kilometers ten westen van Hoorn. Daarbij werkte Van der Meersch ondermeer santen met Dirk Gerritsz. Langedijk, de landmeter van Uit- waterende Sluizen.1'4 Een vrij onbekende gedrukte kaart van de Baarsdorpermeer vermeldt slechts het monogram 'Lvt' van de etser (Laurens van Teylingen?), maar is naar alle waarschijnlijkheid op het werk van Pieter van der Meersch gebaseerd.55 In 1626 maakte hij met Dirk Ger ritsz. Langedijk en twee andere landmeters een kaart van de onlangs bedijkte Wornter. Ook bij de droogmaking van een aantal weeltjes ten zuiden van Hoorn in de jaren der tig zal een beroep op zijn kwaliteiten als polderkartograaf zijn gedaan.56 Pieter van der Meersch overleed in 1653. Gedrukte kaart van de Baarsdorpermeer uit omstreeks 1630, toegeschreven aan Pieter van der Meersch (noorden rechts). Westfries Archief, Hoorn. t t T f f AA •t 4 4 ;r-:v.i«' 1 Sn'""*** .X...X- 1J- y\S. C>v. In 1637 maakte Pieter van der Meersch deze fraaie kaart van enkele percelen te Heiloo, oorspronkelijk in bezit van de Abdij van Egmond, maar na de Opstand eigendom van de stad Hoorn. Westfries Archief, Hoorn. 16 EEN GEMENE DIJK?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2004 | | pagina 16