Inhoudsopgave Pag. Inleiding3 De organisatie achter de zeewering4 Waar kwam de familie Bluzé vandaan?6 Abraham Bluzé als landmeter-cartograaf7 Kastelein in het gemenelandshuis en secretaris11 Het Camperduin13 Rentmeester Bluzé14 Vrije jacht voor de Hondsbossche of toch niet?16 Baljuw, schout en strandvonder van Petten17 De bedijking van het Pettemervlak18 Ramen in de kerken van Petten, Camp en Zaandam21 Herziening van het reglement van de Hondsbossche, 171723 Besluit: een leven in dienst van de Hondsbossche25 Noten28 Herkomst illustraties30 2 ABRAHAM BLUZÉ (1657-1720)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2003 | | pagina 2