DANKBETUIGING COLOFON Deze uitgave had niet tot stand kunnen komen zonder de wel willende medewerking van de hierna genoemde personen. De auteurs danken hen vriendelijk voor hun medewerking. T. Aidoo (Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem), H.J. Bakker (Waterschap Westfriesland, Hoorn), mw. M. Berkhouwer-Mus (Broek op Langedijk), W. de Boer (Landsmeer), P. Boon (Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn), N.P. Borst (Schagen A.E.M. Bos (USHN, Edam), de Bruin (Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn), J.C. Buijze (Bentveld), H. van Dis (Naarden), D. Dooper (Waterschap Hollands Kroon, Wieringerwerf), Th.P.M. van der Fluit (Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem), H. Goes (Provinciale Griffie, Haarlem), O. Hénar (Streekarchief Waterland, Purmerend), H. de Jong (DCO, Alkmaar), A. Kossen (Waterschap Hollands Kroon, Wieringerwerf), H. van Loo (Rijswijk), W. Louw (USHN, Edam),J. M. Morsink (Hoogkarspel), W. Messchaert (Waterschap Het Lange Rond, Alkmaar), V.J. Nobel (Zuidscharwoude), G. Pielage (Waterschap De Waterlanden, Midden-Beemster), W. van der Ploeg (USHN, Edam), W.J. Resoort (Bergen), G.E. Ris (Schagen), W. Rooks (Waterschap Hollands Kroon, Wieringerwerf), J. Spaansen (DCG, Alkmaar), S.P. Steltenpool (Waterschap Hollands Kroon, Wieringerwerf), A. Vethman (Schagen), mw. V. Wijnekus (Regionaal Archief, Alkmaar), Z. Wolters (Waterschap Groot-Geestmerambacht, Heerhugowaard), J. 11ff (Alkmaar). Dit is de achttiende uitgave van de kring van 'Vrienden van de Hondsbossche' (2002) Postbus 15 1135 Z11 Edam Vormgeving: J.W. Runhaar Druk: Zwarthoed, Volendam Getracht is alle rechthebbenden op in dit boekje gepubliceerd beeldmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent toch nog rechten te kunnen laten gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de secretaris van de kring van 'Vrienden van de Hondsbossche'. Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier/kring van 'Vrienden van de Hondsbossche', 2002. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in geautomatiseerde bestanden of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt zon der voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 83

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 84