GERAADPLEEGDE ARCHIVALIA HERKOMST ILLUSTRATIES Rijksarchief in Noord-Holland (Haarlem): Archieven Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, archief Provinciale Griffie, "toezicht op Lagere Overheden en bijbehorende commissies 1943-1989", inv.nrs. 169, 206, 258, 261, 269, 273. Als voren, rubriek Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (nog niet beschreven). Regionaal Archief (Alkmaar): Archief Waterschap Texel inv.nr. 20, 26-32. Nieuwste archief Zijpe en Hazepolder inv.nrs. 37-38. Archief Anna Paulownapolder inv.nrs. 138-139. Archief Waterschap de Dertig Gemeenschappelijke Polders inv.nrs. 55-58. Archief Waterschap Wieringerwaard inv.nr. 28. Archief van de polder Schermeer inv.nrs. 136-141. Archief Heemraadschap Wieringermeer inv.nr. 64-66, 610. Archief Lgmondermeerpolder inv.nrs. 33-34. Archieven polder, gerecht en weeskamer van de Heerhugowaard inv.nrs. 71-72. Archiefdienst Westfriese Gemeenten (Hoorn): Archief van het Ambacht Drechterland inv.nrs. 2208, 2209, 2233. Archief van het Ambacht De Vier Noorder Koggen inv.nr. 2476. Archief van de polders Hensbroek, Obdam, Ursem en Wognum. Streekarchief Waterland (Purmerend): Archief Waterschap de Purmer, inv.nrs. 64, 87. Nieuw archief Hoogheemraadschap Waterland inv.nrs. 58-8, 79-1, 80- 2. Archief Polder Oostzaan dossier 207.52 (nog niet beschreven). Archief Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1951-1993 inv.nrs. 115-121. Bureau Voorlichting provincie Noord-Holland: p. 70b. Collecties Regionaal Archief Alkmaar: pp. 7, 12, 15, 16b., 17, 21-23, 28b., 30, 45, 46r., 51,54, 64. Collectie Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn: pp. 24-25. Collectie W aterschap Westfriesland: p. 42. Collectie Waterschap De Waterlanden: pp. 66, 67, 70o. Collectie W aterschap Hollands Kroon: p. 62o. Collectie Waterschap Het Lange Rond: pp. 8, 29, 53b. Collectie Waterschap Groot-Geestmerambacht: p. 57 (foto X. Wolters) Collectie Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier: pp. 9, 10, 16o., 26 (foto D. Aten, m.m.v. D. de Goede), 33, 34, 36 (kaart D. Aten), 37, 38 (foto H. de Bie), 40, 41 (foto D. Aten), 461., 49, 55, 63 (foto D. Aten), 72, 74, 77, 79b. (foto 11. de Bie). Collectie DCC): pp. 73, 76. Collectie J. Kriek: p. 27. Collectie V.J. Nobel: p. 58. Collectie mw. M. Berkhouwer-Mus: p. 561. Collectie W.J. Resoort: p. 44b. Foto Studio Wiek Natzijl: p. 6. Foto G. Liefhebber: p. 61. Foto John Oud: p. 56r. Iconographisch Bureau, Den Haag: pp. 13, 79o. Ontleend aan F.J. Kranenburg e.a. (red.), 100jaar trouwt dienst: pp. 5, 28o., 31, 39. Ontleend aan De drooglegging van de overstroomde gedeelten der provincie Noord-Ho/land (uitgave Werkspoor, Amsterdam z.d.): p. 11 Ontleend aan Provinciale Almanak voor Noord-Holland: (uitgave Suurland Falkplan bv Eindhoven 1994) p. 50. Ontleend aan 1. Wentink Dzn, Kequiem voor een polder, p. 53o. Ontleend aan Alkmaarsche Courant van 14-9-1972: p. 52, van 31-10- 1978: p. 68-69b., van 13-5-1980: pp. 68-69o. Ontleend aan Wieringermeerbode van 4-12-1992: p. 62b. Ontleend aan Schager Courant van 3-8-1972: p. 59, van 19 mei 1979: p. 60. Ontleend aan Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Hollancl 1 jan 1920-1 tuit 1932 (Bloemendaal 1932): p. 35. Ontleend aan West-l rieslands oud en nieuw 43 (1976): p. 44o. Ontleend aan H.J.M. Schoo, Bekroond antwoord: pp. 18 19. Ontleend aan H.S. Danner e.a., ...Die water keert. pp. 32, 71. 82

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 83