GERAADPLEEGDE LITERATUUR Alkmaarsche Courant, diverse jaargangen. D. Aten, M.W.C. Nieuwjaar, beslissende jaren voor de Hondsbossche13* uitgave kring van 'Vrienden van de Hondsbossche' (1997). D. Aten, 'Waterschapsconcentratie in Noord-Holland. De oprichting van Waterschap Het Lange Rond (1977)', Tijdschrift voor Waterstaats geschiedenis 11 (2002) pp. 12-24. D. Aten, De Vereniging van Noord-Hollandse Waterschappen 1921-2002 (uitgave in eigen beheer van de Vereniging, 2002). D.Aten (m.m.v. J. Kriek), 'Krommenie boven en onder water', in: H. Meijer e.a. (red.), Krommenie Zevenhonderdvijftig (Krommenie 2001) pp. 88-101. D. Bakker, Pieter bakker 1838-1922, een 'dijk' van een dijk-opsjchter9' uitgave kring van 'Vrienden van de Hondsbossche' (1990). J. Belonje, Het Koegras (Den Helder 1974). W. de Boer e.a., aap IJff, een werkend leven (Edam 1994). G.J. Borger, S. Bruines, binnewaetersgewelt, 450jaar boegembeheer in Hollands Noorderkwartier (Edam 1994). J.T. Bremer, 150 jaar Anna Paulowna Palownapolder 1845-1995 (Schoorl 1995). de Bruin, 'Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis van Obdam, Hensbroek en de Wogmeer', West-Trieslands oud en nieuw 55 (1988) pp. 115-132. G. van der Flier, Plet Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945 Wormerveer 1946). Th.P.M. van der Fluit, Het plan voor een net van doorgaande wegen in de pro vincie Noord-Holland van 1925 (onuitgegeven studie, Haarlem 1990). Frisius, Friesland één waterschap (Franeker 1881). L. Giebels, Hollands water. Het hoogheemraadschap van Rijn/and na 1857 (Utrecht 2002). W.E. Goelema, 'Polder Woudmeer 350 jaar', West-Trieslands oud en nieuw 52 (1985) pp. 62-69. W.E. Goelema, Croot-Ceestmerambacht. Ten waterschapskroniek (Warmen- huizen 1990). N.J. Groot, IJ.J. Groot, Tussen water en wind; 25jaar Waterschap Westfriesland (uitgave Waterschap Westfriesland 1998). J.J. Hopman, Gezondheidszorg voor de Nederlandse oppervlaktewateren (R1ZA, 1955). P. Huurdeman, Drie en een halve eeuw "De Partner" (Purmerend z.j.). P. Huurdeman, "Waterland" door de eeuwen heen (Monnickendam 1980). D. Kooiman, De Zeeweringen en waterschappenzie hierna bij G. de Vries Az. F.J. Kranenburg e.a. (red.) m.m.v. F. Boucher e.a., 100jaar trouwe dienst. Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881-1981 (Amsterdam 1981). H. Lambooij, Ten eeuw schipperen. De omstreden kanalisatie van West- Tnesland (Schoorl 1991). H. Lambooij, Stormvloeden en menselijk falen10' uitgave kring van 'Vrienden van de Hondsbossche' (1992). H. Lambooij, 'De oprichting van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (1916-1919-1921)', in: H.S. Danner e.a., .Die Water keert. 800 jaar regionale dijkgorg in Hollands Noorderkwartier, (Alkmaar/Edam 1994) pp. 60-66. H. Lambooij, D. Aten, 'Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun verkeer' in: E. Dekker e.a. (red.) Ach IJeve Tijd West-Friesland (Zwolle/Hoorn 1998) nr. 2. Nieuwe Noordhollandse Courant, diverse jaargangen. V.J. Nobel, 'Flnkele grepen uit de ruim 363-jarige geschiedenis van de zelfstandige polder Wogmeer', West-Trieslands oud en nieuw 43 (1976) pp. 126-132. Procedures bij waterschapsconcentraties in Noord-Holland (Provincie Noord- Holland 1980). L.J. de Ruiter, 'Hoe zullen de waterschappen blijven bestaan?' Waterschapsbelangen 59 (1974) nr. 16, pp. 257-264. Schager Courantdiverse jaargangen. J.J. Schilstra, Schermerland. Mensen en molensvroeger en nu (Schagen 1993). J.J. Schilstra (red.), De polder Oostgaan (Oostzaan 1979). J.J. Schilstra, De Heerhugowaard. De geschiedenis van de Huygenwaert (Heerhugowaard 1981). H.J.M. Schoo, bekroond antwoord op een prijsvraag over malaria in Noord- Holland uitgeschreven door de N.-H. ereeniging "Het Witte Kruis" (Haarlem 1905). H. Schoorl, (red. J.T. Bremer en H.Th.M. Lambooij), De Convexe Kustboog. 4 delen (Schoorl 1999-2000). J.W.M. Schorer, De zeeweringen en waterschappen, zie hierna bij G. de Vries Az. M.A. Verkade, Den derden dach. Ontstaan en ontwikkeling van de polder Westsjaan (z.p. 1982). J.A. van der Vlis, tlaint van Texsel. Ten geschiedschrijving (Den Burg 1977). G. de Vries Az., Het dijks- en molenbestuur in Hollands Noorderkwartier onder de grafelijke regeering en gedurende de Republiek (Amsterdam 1876). G. de Vries Az., De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland (Enschede 1864), 2' druk bew. door J.W.M. Schorer (Haarlem 1894), 3' druk bew. door D. Kooiman (Alphen aan den Rijn 1936). Water in Hollands Noorderkwartier nu en in de toekomst (uitgave Programmabureau WB 21 Noorderkwartier, Edam 2002). Het waterschap en sj/n toekomst. Rapport van de Studiecommissie Waterschap pen. 2 delen ('s Gravenhage 1974). T. Wentink Dzn., Requiem voor een polder. Ten terugblik in de historie van de laatste eeuw van het waterschap De Uitgeester- en Heemskerkerbroek (Heemskerk 1976). A. van der Woud, Het lege laind. De ruimtelijke orde van Nederland 1798- 1848 (Amsterdam 1987). J. IJff, 'De bestuurlijke organisatie van het waterkwaliteitsbeheer', in: A.P. van den Berge (red.), bestrijding van de watervervuiling. 25jaar WVO (Den Haag 1995) pp. 27-42. J. Zijlstra, Per slot van rekening. Memoires (Amsterdam/Antwerpen 1992). 81

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 82