Gedeputeerde A. Wildekwamp bij de presentatie van bet concept stroomgebiedsvi sie, September 2002. Zij voltooide de door haar voorgangers in gang gebette water- scbapsconcentratie benoorden bet 1J. één-loket-gedachte - voortaan alle lijnen bij elkaar komen die met de waterketen te maken hebben wordt het er bovendien een stuk transparanter op. Dat was tot nu toe nog wel eens een probleem. Zeker voor de belastingbetaler die toch al weinig begreep van de lange verhalen op zijn aanslagbiljet. Aanspreekbaar en herkenbaar Voor de ingelanden en ingezetenen is het van belang dat het nieuwe grote waterschap aanspreekbaar en herkenbaar is. Het zal daarbij zeker kunnen profiteren van wat de huidige water schappen aan vernieuwing hebben opgebouwd. Nog indringen der dan voorheen zal de communicatie gezocht worden met de buitenwereld. 1 listorische publicaties kunnen daar wel eens een zeer belangrijke rol in spelen. Om de band met het verle den aan te geven zal het nieuwe waterschap worden gesierd met de betekenisvolle, aan de historie ontleende naam 'Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier'. Voor de buitenstaan der zal deze naam voor de verenigde waterschappen boven het IJ hopelijk geen verwarring opleveren, maar...welke leek ziet het verschil met de oude hoogheemraadschappen? Met de nieuwe fusie vindt een proces van grote concentra ties dat in het begin van de twintigste eeuw van start ging zijn afsluiting. Reden genoeg om de hensbekers weer eens uit de vitrines halen en te drinken "op de groei en de bloei van het water schap". Want, om de gedenkwaardige woorden van Van Dis nog eens te herhalen: "De held sterft niet, bet waterschap blijft" 1 G. de Vries Ag.; Noorderkwartier vormt een afgerond geheel. 79

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 80