NOORD-HOLLAND Hoorn ging dat in één keer, later werden er eerst structuur schetsen opgesteld. Aan het eind van de rit kwam telkens een voorbereidingscommissie (VC) in actie, samengesteld uit enke le topfiguren van de betrokken waterschappen met de bedoe ling om met steun van, maar niet vanuit Haarlem concrete zaken te regelen als de naamgeving, de financiën, het personeelsbe stand en de functieomschrijving van de dijkgraaf. In de komende hoofdstukken gaan we van fusiewaterschap tot fusie waterschap bekijken hoe dat allemaal in de praktijk heeft gewerkt. WATERSCHAPPEN GEMEENTEGRENS PROV1NCIEGRENS GRENS KA' ERSCHAPPEN GRFNS HOOGHEEM RAADSCHAPPEN CO ZUI VER1NCSCMAP De uiteindelijke waterschapsindeling in Noord-Holland 'joals die na het aflopen van de polderfusies in 1994 gestalte kreeg. 50

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 51